PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES 2022_23

No seguinte arquivo infórmase de como os distintos Departamentos Didácticos levarán a cabo o plan de recuperación de materias pendentes.

ARQUIVO