MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN, CURSO 2019/2020

Modificacións da programación segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

AdxuntoTamaño
Adaptación P.D. 1° ESO.pdf128.73 KB
Adaptación P.D. 2° ESO.pdf142.55 KB
Adaptación P.D. 3° ESO.pdf139.6 KB
Adaptación P.D. 4° ESO.pdf137.06 KB
Adaptación P.D. 1° BACH.pdf108.48 KB
Adaptación P.D. 2° BACH.pdf145.38 KB