Calendario Exames de setembro 2018

 

CALENDARIO DE SETEMBRO 2018

3 e 4 de setembro, luns e martes:

- Exames de pendentes

- Exames de 2º de BAC

- Exames de 1º BAC, da ESO e da ESA

5 de setembro, mércores

- Sesións de avaliacións de ESO, ESA,1º BAC e 2º BAC

- Entrega de notas 2º de BAC ás 10:00 na secretaría do centro

5-6 de setembro: prazo de matrícula das PABAU
6 de setembro, xoves

- Entrega de notas 1º BAC, ESO, ESA ás 11:00

- Reclamacións ás cualificacións de 2º de BAC no centro.

- Matrícula de todos os cursos : ESO, BACHARELATO e ESA

7 de setembro,  venres

-Reclamacións ás cualificacións de 2º de BAC  ante a Comisión de Supervisión da Consellería (ata as14:00 horas)

- Atencións ás reclamacións todos os cursos

- Matrícula de todos os cursos : ESO, BACHARELATO e ESA

12-13-14 setembro probas ABAU de setembro

Horario para o comezo do curso 2018-19

        17 de setembro, luns: comezo do curso: Presentacións cos titores. O alumnado esperará no vestíbulo ata ser chamado polo/a titor/a.

-1º ESO ás 10:30

-2º ESO ás 11:00

-3º ESO ás 11:30

-4ºESO ás 12:00

-1º BACás 12:30

-2º BAC ás 13:00

 

HORARIO DOS EXAMES DE SETEMBRO 2018

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

PROBAS DE PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

HORA

MATERIAS  PENDENTES

Luns 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas Pendentes de 2º de  ESO

08:30-10:00

Matemáticas Pendentes de 1º de BAC

08:30-10:00   

Inglés  Pendentes de 1º  de ESO

08:30-10:00   

Inglés  Pendentes de 2º de ESO

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía Pendentes de 1º de BAC

Martes 4 de SETEMBRO

13:00-14:30

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia Pendentes de 1º de ESO

13:00-14:30   

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia Pendentes de 2º de ESO

16:00-17:30

Música Pendentes de 2º de ESO

16:00-17:30

Música Pendentes de 3º de ESO

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

1º de ESO

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia de 1º de ESO

13:00-14:30       

Inglés

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

17:30-19:00

Segunda Lingua Estranxeira Francés

19:00-20:30

Educación Plástica e Visual

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

13:00-14:30

Educación Física

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

2º de ESO

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

10:00-11:30

Matemáticas

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

13:00-14:30       

Inglés

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

11:30-13:00

Física e Química

13:00-14:30

Educación Física

16:00-17:30

Música

17:30-19:00

Tecnoloxía

19:00-20:30

Valores Éticos

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

3º de ESO

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

10:00-11:30

Matemáticas Académicas / Matemáticas Aplicadas

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

13:00-14:30       

Inglés

16:00-17:30       

Bioloxía e Xeoloxía

17:30-19:00       

Segunda Lingua Estranxeira Francés

17:30-19:00       

Cultura Clásica

19:00-20:30

Educación Plástica e Visual

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

11:30-13:00

Física e Química

13:00-14:30

Educación Física

16:00-17:30

Música

17:30-19:00

Tecnoloxía

19:00-20:30

Relixión

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

4º de ESO

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

10:00-11:30

Matemáticas Académicas / Matemáticas Aplicadas

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

13:00-14:30       

Inglés

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

11:30-13:00

Física e Química

16:00-17:30

Economía

17:30-19:00

Tecnoloxía

  

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

1º de Bacharelato

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas I / Matemáticas Aplicadas I

11:30-13:00

Historia do Mundo Contemporáneo

13:00-14:30       

Inglés I

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

19:00-20:30

Debuxo Ténico I

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura I

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura I

11:30-13:00

Latín I

11:30-13:00

Física e Química

13:00-14:30       

Educación Física

16:00-17:30

Economía

19:00-20:30

Filosofía

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

2º de Bacharelato

HORA

MATERIAS

LUNS 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas Aplicadas II

08:30-10:00

Métodos Estatísticos e Numéricos

10:00-11:30

Matemáticas II

11:30-13:00

Historia de España

13:00-14:30       

Inglés II

19:00-20:30

Debuxo Ténico II

MARTES 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura II

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura II

11:30-13:00

Latín II

11:30-13:00

Física

13:00-14:30       

Química

16:00-17:30

Tecnoloxía Industrial II

16:00-17:30

Historía da Arte

17:30-19:00       

Tecnoloxía da Información e da Comunicación II

19:00-20:30

Historia da Filosofía

 

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

ESA

LUNS 3 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

13:00-14:30

Inglés

16:00-17:30

Ámbito Científico Tecnolóxico

17:30-19:00

Ámbito da Comunicación

MARTES 4 de SETEMBRO

16:00-17:30

Ámbito Social

 

 

Pontedeume 11 de xullo de 2018.

Xefatura de Estudos.

 

Libros de texto para o curso 2018/19

Os libros de texto para o curso 2018/19 son os seguintes:

LIBROS DE TEXTO 1º DE ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C.Plaza, J. Hernández, J.Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-5181-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

Bargueño Gómez, Euge

Plástica y Audiovisual GraphosA

McGraw-Hill

978-84-486-0775-3

Castelá

1ª LINGUA –FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

2ª LINGUA- FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-724-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-630-8

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Oscar L. Ayala Y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3493-3 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Ana Iglesias Álvarez, Anaír

Rodríguez Rodríguez, etc.

 

Lingua e Literatura 1º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9114-885-4

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 1

 

ANAYA

 

978-84-678-5073-4

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 1

VICENS VIVES

978-84-682-3038-2

Castelá

 

CC.SS - XEOGRAFÍA E Hª

 

Xeografía e Historia 1.1 – 1.2

VICENS-VIVES

978-84-682-3121-1

Galega

 

 

NOTA:

 

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a.

                                               O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co profesor/a.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

FÍSICA Y QUÍMICA

J.M. VILCHEZ, A.M. MORALES, S. ZUBIAURRE

 

ESO 2 FÍSICA Y QUÍMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1446-8

 

 

1ª LINGUA -FRANCES

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-635-3

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-636-0

 

 

 

L.  CASTELÁ E LIT.

 

Oscar L. Ayala y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 2º ESO

 

 

AKAL

978-84-460-3507-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

 

L. GALEGA E LIT.

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ, ANAÍR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ETC.

 

LINGUA E LITERATURA 2º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9121-023-8

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 2

 

ANAYA

 

978-84-698-1426-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 2

VICENS VIVES

 

978-84-682-3633-9

 

Galega

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

M. García Sebastian y otros

 

Ciencias Sociais – Xª e Hª-NOVO CABO FISTERRA 2

 

Vicens-Vives

 

978-84-682-3632-2

 

Galega

 

 NOTA:

 Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a

                                          O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 3º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya              9

 

78-84-678-5334-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

 

 

Educación Plástica y Visual Graphos B

 

McGraw-Hill

 

978-84-486-0777-7

 

Castelá

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

 

Física y Química 3º

 

Anaya

 

978-84-698-0720-0

 

Castelá

1ª LINGUA -FRANCÉS

 

Inédit 3

Hachette

978-84-9778-686-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

Inédit 3

 

Hachette

 

978-84-9778-686-7

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO

 

Akal

 

84-4601-906-X

 

Para 3º e 4º

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-641-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-642-1

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

 

Jose A. Martínez Jiménez y otros

 

 

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3494-0 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

Celia Díaz Nuñez e Mercedes Seixo Pastor

 

Lingua galega e Literatura 3º ESO

 

ANAYA

 

978-84-678-5332-2

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Aplicadas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5216-5

 

Castelá

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Académicas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5213-4

 

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. Martí, C. Prestel

 

VAL 3

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3047-4

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Xeografía e Historia

 

Anaya

 

978-84-678-5336-0

 

Galega

 

NOTA: Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

  Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTOS 4º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. PLAZA J HERNÁNDEZ

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

ANAYA

 

978-84-698-1253-2

 

Galega

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

S. CLEMENTE, A. DOMÍNGUEZ

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

ANAYA

 

978-84-698-2736-9

 

Galega

 

2º LING. FRANCÉS

 

 

FACILE 4

 

Hachette

 

978-84-9778-854-0

 

 

ED. PLÁSTICA E VISUAL

 

Bargueño, Eugenio y otros

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Graphos C

 

MCGraw-Hill

 

978-84-4861-031-9

 

 

FISICA E QUÍMICA

 

 

FISICA Y QUIMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1094-1

 

Castelá

1º LING. FRANCÉS

 

FACILE  4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO ( o mesmo que 3º ESO)

 

AKAL

 

84-4601-906-X

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-647-6

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-648-3

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

J. Antonio Martínez Jiménez y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO

 

AKAL

978-84-460-3508-4 (válida tamén calquera edición anterior)

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

CELIA DÍAZ, MERCEDES SEIXO

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO

 

ANAYA

 

978-84-698-1251-8

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1072-9

 

 

Castelá

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1069-9

 

 

Castelá

 

LATÍN

 

MARTÍ DURÁN MATEU

 

LATÍN 4º (Edición 2016)

 

CASALS

 

978-84-218-6111-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 4

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3578-3

 

Castelá

 

HISTORIA

 

 

Historia. Serie descubre

 

Obradoiro Santillana

 

978-84-680-4026-4

 

Galega

 

 

NOTA: Departamento de Inglés: Os alumnos de inglés, como 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

 

Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.    

Departamento de francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

LIBROS DE TEXTO 1º de BAC (Curso 2018-2019)

  

 

ÁREA/ MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza J. Hernández

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-2811-5

 

Galega

 

 

CULTURA CIENTÍFICA

Nicolás Rubio, Carlos Pulido, Juan Manuel Roiz

 

Cultura Científica (Edición en Galego)

 

Anaya

 

 

Galega

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera Bautista

 

Economía 1º

 

SM

 

978-84-675-7654-2

 

Castelá

 

FRANCÉS

 

Falar coa profesora

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

 

Living English 1 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-987-9

 

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Workbook +

vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-988-6

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Ignacio Bosque Muñoz y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato

 

Akal

 

978-84-460-3380-6

 

Castelá

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

Ricardo Lobato y Ana Lahera

 

Literatura Universal 1º Bachillerato

 

Oxford

 

978-84-673-8450-5

 

Castelá

 

 

L. GALEGA E LITERATURA

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

 

 

Lingua e Literatura. 1 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

 

 

Galega

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

Varios

 

Física y Química

 

Anaya

 

978-84-678-2717-0

 

Castelá

 

 

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU, FRANCISCA LLORENS MELIS, GERVASIO MARTÍNEZ MUÑÓZ

 

 

LATÍN 1

 

 

CASALS

 

 

978-84-218-4394-9

 

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Historia do mundo contemporáneo

 

Anaya

 

978-84-678-2818-4

 

Galega

  NOTA: Departamento de Física e Química : Non mercar o libro ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 2º de BAC (Curso 2018-2019)

 

 

MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA

 

C. Plaza Escribano e outros

 

Bioloxía

 

Anaya

 

978-84-698-1355-3

 

Galega

 

C. DA TERRA E MEDIOAMB.

 

D. Calvo, Mª T. Molina,

 

C. Da terra e medioamb. 2º bac.

 

Mc Graw Hill

 

978-84-186-0939-9

 

Galega/Cast

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera

 

Economía de la empresa 2

 

SM

 

978-84-675-8712-8

 

Castelá

 

 

 

 

QUÍMICA

 

 

 

 

 

Química

 

 

 

 

Baia

978-84-92630-12-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

 

 

Galega

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-997-8

 

 

 

INGLES

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Workbook

+ vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-998-5

 

 

FRANCÉS 1ª E 2ª L.

 

Falar coa profesora

 

LING. CASTELÁ E LIT.

 

José A. Pascual y otros

 

Lengua Castellana y Literatura

 

Santillana

 

978-84-294-0614-6

 

Castelá

 

LING. GALEGA E LIT.

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco

Dubert García, etc.

 

Lingua e Literatura. 2 Bacharelato

c

Obradoiro Santillana (serie omunica)

 

 

Galega

 

Hª DE ESPAÑA

 

Consorcio Edit. Galego

 

HISTORIA DE ESPAÑA

 

Baia

 

978-84-9995-200-0

 

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

José Mª González y otros

 

Literatura Universal 2º bac

 

Edelvives

 

978-84-263-6975-8

 

Castelá

 

PSICOLOGÍA

 

ALONSO GARCÍA, JOSE IGNACIO

 

PSICOLOGÍA

 

MCGRAW-HILL

 

978-84-486-0916-0

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

 

Mª Conc. Muñoz-Delgado

 

Xeografía - Bacharelato Galicia

 

Anaya

 

978-84-698-1363-8

 

 

NOTA:Departamento de Francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

Departamento deFilosoa:Nonmercaro librodePsicoloxía senfalarantes coprofesor/a.

 

Departamento de Lingua e Literatura castelá: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora.

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA E SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR PARA O CURSO 2018/19

Para ver a información completa ide á sección de secretaría

Alumnado de intercambio en Francia

Alumnado do IES Breamo de Pontedeume, vai permanecer de intercambio en Plabennec (Francia) dende o mércores 11 ao mércores 18 de abril do 2018

Intercambio de Erasmus +

Do 16 ao 20 de abril de 2018 estarán no IES Breamo un grupo de alumnos e profesores de Finlandia e Islandia, que están a traballar xunto con alumnado do noso centro nun programa de Erasmus + que ten por título: “Words Over Walls (WOW) The Value of Experience, An Erasmus + proyect on life stories and migrations”.

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO ADMITIDO NO IES BREAMO PARA O CURSO 2018/19

1º ESO

1 Feal Allegue, Vera

2 Herva Varela, Celia

3 Yañez Brage, Angel

4º ESO

1 Amado Formoso, Roi

1º BACHARELATO

1 Cortizas Dominguez, Sandra

2 Dacoba Castro, Dámaris María

3 Díaz Martinez, Yashmina

4 Feal Campos, Iago

5 García Rodríguez, Elisa

6 López Fontecoba, Aitor

7 López Rodríguez, Oscar

8 Pérez Ben, Andrea

9 Pita García, Kevin

10 Rodriguez Barbeito, Anxo

11 Rodriguez Prieto, Aarón

12 Varela Martinez, Diana

13 Varela Villar, Nicolás

14 Vilaboy Paz, José Americo

15 Zapatero López, Natalia

Admisión Curso 2018-2019

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018/2019

·       

Presentación da solicitude de admisión:  1-20 de marzo.

Recoller anexo (ED550B) na secretaría ou cumprimentalo en http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado .

Tamén se pode descargar  de : 

http//www.xunta.gal/portada  ou http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

Lugar de presentación: na secretaría do centro onde solicita a praza. Si vostede presenta a solicitude telemáticamente ten a obriga de presentar a documentación tamén na secretaría do centro.

 

·      Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para  presentar as solicitudes de admisión.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación ante o consello escolar .

Publicación das listaxes definitivas  de persoas admitidas e non admitidas antes de 15 de maio. 

Programa do XX aniversario de Arje Teatro

Programa do XX aniversario de Arje Teatro

Distribuir contido