Calendario de exames de setembro curso 2017-18

 

CALENDARIO DE SETEMBRO 2017

1 de setembro, venres:

 • Exames de pendentes
 • Exames de 2º de BAC
 • Exames de 1º BAC, da ESO e da ESA

4 de setembro, luns:

Exames de 1º BAC, da ESO e da ESA

 • Avaliación de pendentes de todos os cursos de 10:00 a 10:10 h.
 • Avaliación de 2º de Bac de 10:10 a 10:30 h
 • Entrega de notas a 2º de BAC na secretaría a partir das 10h30.

 

 4 e 5 de setembro, luns e martes:

 • Reclamacións ás cualificacións de 2º de BAC no centro.

5 de setembro, martes:

 • Reclamacións ás cualificacións de 2º de BAC  ante a Comisión de Supervisión da Consellería (ata as18:00 horas)
 • Sesións de avaliacións de 1º BAC, ESO, ESA.

4-6 de setembro: prazo de matrícula das ABAU

6 de setembro, mércores

 • Entrega de notas da ESO, ESA e 1º de BACHARELATO ás 10:00
 • Reclamacións todos os curso
 • Matrícula de todos os cursos : ESO, BACHARELATO e ESA

7 de setembro, xoves:

 • Reclamacións todos os cursos
 • Matrícula de todos os cursos: ESO, BACHARELATO e ESA

CALENDARIO provisional   para o comezo do curso 2017-2018

15 setembro, venres

Presentación do alumnado cos titores

 • 10:30-1º ESO
 • 11:00-2º ESO
 • 11:30-3º ESO
 • 12:00- 4ºESO
 • 12:30- 1º BACH
 • 13:00- 2º  BACH

 Pontedeume a 10 de xullo de 2017

Xefatura de Estudos

 

HORARIO DOS EXAMES DE SETEMBRO 2017

 

PROBAS DE PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame.

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS 

08:30-10:00

Matemáticas 1º e 2º de  ESO

10:00-11:30

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia de 1º e 2º de ESO

Xeografía e Historia de 3º ESO

11:30-13:00

L. Castelá e Literatura I de 1º de BAC

13:00-14:30

Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de BAC

16:00-17:30

L. Castelá e Literatura de 1º e 3º de ESO

17:30-19:00

Inglés  de 3º de ESO

19:00-20:30

Filosofía de 1º de BAC

19:00-20:30

Matemáticas  de 3º de ESO

 

1º de ESO

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

11:30-13:00

Lingua Castelá e Literatura

16:00-17:30

Inglés

LUNS 4 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

10:30-12:00

Lingua  Galega e Literatura

12:00-13:30

Matemáticas

  

2º de ESO

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

11:30-13:00

LinguaCastelá e Literatura

13:00-14:30

Física e Química

16:00-17:30

Inglés

16:00-17:30

2ª Lingua Inglés

19:00-20:30

Música

LUNS 4 de SETEMBRO

10:30-12:00

Lingua  Galega e Literatura

12:00-13:30

Matemáticas

16:00-17:30

Xeografía e Historia

 

3º de ESO

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

11:30-13:00

L. Castelá e Literatura

13:00-14:30

Física e Química

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

17:30-19:00

Tecnoloxías

19:00-20:30

Música

LUNS 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Inglés

10:30-12:00

Lingua  Galega e Literatura

12:00-13:30

Matemáticas Académicas

13:30-14:30

Relixión

16:00-17:30

Xeografía e Historia

4º de ESO

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

11:30-13:00

LinguaCastelá e Literatura

13:00-14:30

Física e Química

13:00-14:30

Latín

16:00-17:30

Economía

17:30-19:00

Tecnoloxías

LUNS 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Inglés

12:00-13:30

Matemáticas Académicas

12:00-13:30

Matemáticas Aplicadas

16:00-17:30

Xeografía e Historia

17:30-19:00

Bioloxía e Xeoloxía

  

1º de Bacharelato

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

11:30-13:00

LinguaCastelá e Literatura I

13:00-14:30

Historia do mundo contemporáneo

13:00-14:30

Física e Química

16:00-17:30

Debuxo Técnico I

16:00-17:30

Economía

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

17:30-19:00

Tecnoloxía Industrial  I

17:30-19:00

TIC I

19:00-20:30

Filosofía

LUNS 4 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

08:30-10:00

Inglés I

10:30-12:00

Lingua  Galega e Literatura I

12:00-13:30

Matemáticas I

12:00-13:30

Matemáticas Aplicadas I

13:30-14:30

Educación Física

17:30-19:00

Cultura Científica

 

2º de Bacharelato

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

08:30-10:00

Matemáticas  II

08:30-10:00

Matemáticas Aplicadas II

10:00-11:30

Historia de España

11:30-13:00

LinguaCastelá e Literatura II (coexame de pendentes)

11:30-13:00

Latín II

13:00-14:30

Física

13:00-14:30

Química

16:00-17:30

Grego II

16:00-17:30

Economía

16:00-17:30

Bioloxía

17:30-19:00

Tecnoloxía Industrial  II

17:30-19:00

Historia da Arte

LUNS 4 de SETEMBRO

10:10 -10:30

Avaliación 2º de BAC

A partir das 10:30

Entrega de notas na Secretaría

 

ESA

VENRES 1 de SETEMBRO

HORA

MATERIAS

16:00-19:00

Ámbito Científico Tecnolóxico

19:00-20:30

Ámbito Social

LUNS 4 de SETEMBRO

08:30-10:00

Inglés

10:30-12:00

Ámbito da Comunicación

 

Pontedeume 10 de xullo de 2017

Xefatura de Estudos

 

 

 

 

Libros de texto curso 2017-18

LIBROS DE TEXTO 1º DE ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C.Plaza, J. Hernández, J.Martínez

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-5181-6

Galega

PLÁSTICA

Bargueño Gómez, Euge

Plástica y Audiovisual GraphosA

McGraw-Hill

9788448607759

Castelá

1ª LINGUA –FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

2ª LINGUA- FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to EnglishESO 1(Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-724-4

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 1 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-630-8

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Oscar L. Ayala Y CarmenMartínDaza

LenguaCastellana y Literatura 1º ESO

Akal

978-84-460-3493-3

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Ana Iglesias Álvarez, Anaír Rodríguez Rodríguez, etc.

Lingua e Literatura 1º ESO

XERAIS

978-84-9114-885-4

Galega

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas 1

ANAYA

978-84-678-5073-4

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 1

VICENS VIVES

9788468230382

Castelá

CC.SS - XEOGRAFÍA E Hª

 

Xeografía e Historia 1.1 – 1.2

VICENS-VIVES

978-84-682-3121

Galega

NOTA:

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

Departamento de Inglés:O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a.

 O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co profesor/a.

 

  LIBROS DE TEXTO 2º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

FÍSICA Y QUÍMICA

J.M. VILCHEZ, A.M. MORALES, S. ZUBIAURRE

ESO 2 FÍSICA Y QUÍMICA

ANAYA

978-84-698-1446-8

 

1ª LINGUA -FRANCES

 

FACILE 2

Hachette

978-84-9778-846-5

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE 2

Hachette

978-84-9778-846-5

 

1ª LINGUA - INGLES

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 2 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-635-3

 

1ª LINGUA - INGLES

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 2 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-636-0

 

L.  CASTELÁ E LIT.

Oscar L. Ayala y Carmen MartínDaza

LenguaCastellana y Literatura  2º ESO

AKAL

978-84-460-3507-7

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

L. GALEGA E LIT.

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ, ANAÍR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ETC.

LINGUA E LITERATURA 2º ESO

XERAIS

978-84-9121-023-8

Galega

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas 2

ANAYA

978-84-698-1426-0

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 2

VICENS VIVES

9788468236339

Galega

XEOGRAFÍA E HISTORIA

M. García Sebastian  y otros

Ciencias Sociais – Xª e Hª-NOVO CABO  FISTERRA 2

Vicens-Vives

978-84-682-3632-2

Galega

NOTA:

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés:O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a

        O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 3º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-5334

Galega

PLÁSTICA

 

Educación Plástica y Visual Graphos B

McGraw-Hill

9788448607775

Castelá

FÍSICA E QUÍMICA

 

Física y Química 3º

Anaya

978-84-698-0720-0

Castelá

1ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE  3

Hachette

978-84-9778-850-2

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE  3

Hachette

978-84-9778-850-2

 

CULTURA CLÁSICA

Y. Espinosa  e outros

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO

Akal

84-4601-906-X

Para 3º e 4º

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 3 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-641-4

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 3 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-642-1

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Jose A. MartínezJiménezy otros

LenguaCastellana y Literatura  3º ESO

Akal

978-84-460-3494-0

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Celia Díaz Nuñez e Mercedes Seixo Pastor

Lingua galega e Literatura 3º ESO

ANAYA

978-84-678-5332-2

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3

ANAYA

978-84-678-5216-5

Castelá

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3

ANAYA

978-84-678-5213-7

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. Martí, C. Prestel

VAL 3

VICENS VIVES

9788468230474

Castelá

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

Xeografía e Historia

Anaya

978-84-678-5336-0

Galega

NOTA: Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés  2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Cultura clásica:Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.

   

LIBROS DE TEXTOS 4º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. PLAZA J HERNÁNDEZ

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ANAYA

978-84-698-1253-2

Galega

CULTURA CIENTÍFICA

S. CLEMENTE, A. DOMÍNGUEZ

CULTURA CIENTÍFICA

ANAYA

978-84-698-2736-9

Galega

2º LING. FRANCÉS

 

FACILE 4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

ED. PLÁSTICA E VISUAL

Bargueño, Eugenio y otros

Educación Plástica, Visual y AudiovisualGraphos C

MCGraw-Hill

9788448610319

 

FISICA E QUÍMICA

 

FISICA Y QUIMICA

ANAYA

978-84-698-1094-1

Castelá

1º LING. FRANCÉS

 

FACILE  4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

CULTURA CLÁSICA

Y. Espinosa  e outros

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO ( o mesmo que 3º ESO)

AKAL

84-4601-906-X

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 4 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-647-6

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 4 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-648-3

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

J. Antonio MartínezJiménez y otros

LenguaCastellana y Literatura 4º ESO

AKAL

978-84-460-3508-4

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

CELIA DÍAZ, MERCEDES SEIXO

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO

ANAYA

978-84-698-1251-8

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

ANAYA

978-84-698-1072-9

Castelá

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

ANAYA

978-84-698-1069-9

Castelá

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU

LATÍN 4º (Edición 2016)

CASALS

978-84-218-6111-0

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 4

VICENS VIVES

9788468235783

Castelá

HISTORIA

 

Historia. Serie descubre

Obradoiro Santillana

978-84-680-4026-4

Galega

 

NOTA:Departamento de Inglés: Os alumnos de inglés, como 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.                                                    

Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.   Departamento de francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

LIBROS DE TEXTO 1º de BAC (Curso 2017-2018)

ÁREA/ MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. Plaza J. Hernández

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-2811-5

Galega

CULTURA CIENTÍFICA

Nicolás Rubio, Carlos Pulido, Juan Manuel Roiz

Cultura Científica (Edición en Galego)

Anaya

 

Galega

ECONOMÍA

Andrés Cabrera Bautista

Economía 1º

SM

978-84-675-7654-2

Castelá

FRANCÉS

Falar coa profesora

INGLÉS

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Student´s book

Burlington

978-9963-48-987-9

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Workbook + vocabulary builder

Burlington

978-9963-48-988-6

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Ignacio Bosque Muñoz y otros

Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato

Akal

978-84-460-3380-6

Castelá

LITERATURA UNIVERSAL

Ricardo Lobato y Ana Lahera

Literatura Universal 1º Bachillerato

Oxford

978-84-673-8450-5

Castelá

L. GALEGA E LITERATURA

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

Linguae Literatura. 1 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

Galega

FÍSICA E QUÍMICA

Varios

Física y Química

Anaya

978-84-678-2717-0

Castelá

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU, FRANCISCA LLORENS MELIS, GERVASIO MARTÍNEZ MUÑÓZ

LATÍN 1

CASALS

978-84-218-4394-9

Castelá

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

Historia do mundo contemporáneo

Anaya

978-84-678-2818-4

Galega

 

LIBROS DE TEXTO 2º de BAC (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA

C. Plaza Escribano e outros

Bioloxía

Anaya

978-84-698-1355-3

Galega

C. DA TERRA E MEDIOAMB.

D. Calvo, Mª T. Molina, 

C. Da terra e medioamb. 2º bac.

Mc Graw Hill

978-84-186-0939-9

Galega/Cast

ECONOMÍA

Andrés Cabrera

Economía de la empresa 2

SM

978-84-675-8712-8(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

QUÍMICA

 

Química

Baia

978-84-92630-12-7(válida tamén calquera edición anterior)

Galega

INGLÉS

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English2Bachillerato Student´s book

Burlington

978-9963-48-997-8

 

INGLES

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2Bachillerato Workbook + vocabulary builder

Burlington

978-9963-48-998-5

 

FRANCÉS 1ª E 2ª L.

Falar coa profesora

LING. CASTELÁ E LIT.

José A. Pascual y otros

Lengua Castellana y Literatura

Santillana

978-84-294-0614-6

Castelá

LING. GALEGA E LIT.

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

Linguae Literatura. 2 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

Galega

Hª DE ESPAÑA

Consorcio Edit. Galego

HISTORIA DE ESPAÑA

Baia

978-84-9995-200-0

 

LITERATURA UNIVERSAL

José Mª González  y otros

Literatura Universal 2º bac

Edelvives

978-84-263-6975-8

Castelá

PSICOLOGÍA

ALONSO GARCÍA, JOSE IGNACIO

PSICOLOGÍA

MCGRAW-HILL

978-84-486-0916-0

Castelá

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Mª Conc. Muñoz-Delgado

Xeografía - Bacharelato Galicia

Anaya

978-84-698-1363-8

 

 

NOTA:

Departamento de Francés: Non mercar os libros senfalar antes coa profesora de francés

Departamento de Filosofía: Non mercar o libro de Psicooxíasenfalar antes co profesor/a.


Libros de texto de ESA

EPA

INGLÉS - NIVEL I, II e III

Lauren Rose

ENGLISH FOR ADULTS 1

BURLINGTON

978-9963-47-399-1

Cast.-Inglés

Non

 

 

Axudas de Material Escolar

Os pais, nais ou titores legais do alumnado que formalizou a matrícula en xuño e solicitaron a axuda para a compara de Material Escolar para curso 2017-18 podedes pasar pola secretaria do centro entre as 9:00 e as 13:horas a recoller o vale da axuda, sempre e cando o/a alumno/a o os seus pais ou titores legais fixeran a devolución completa dos libros pertencentes ao fondo de libros do centro.

Concurso público para a contratación do servizo de cafetería durante o curso académico 2017-2018

Ábrese o prazo para a solicitude da contratación do servizo da cafetería deste centro para o curso 2017_2018. As bases do concurso público e o modelo de solicitude pódense consultar na secretaría do IES Breamo

As solicitudes débense presentar dende o día 5 ao 18 de xullo en horario de oficina.

 

A dirección do centro.

CALENDARIO DE MATRÍCULA CURSO 2017-2018

 As datas de matrícula para o curso 2017-2018, do alumnado que promocione de curso en xuño son as seguintes:

CURSO

DATA

OBSERVACIÓNS

1ºESO

Xoves 29 de xuño

Só o alumnado procedente do CEIP Couceiro Freijomil e os que figuran no listado de admitidos e procedentes de outros centros educativos. Tamén o alumnado que voluntariamente decidiu matricularse no IES Breamo e figura na lista de admitidos do IES A Fraga.

1ºESO

Venres 30 de xuño

Resto do alumnado

2ºESO

Venres 30 de xuño

 

3ºESO

Luns 3 de xullo

 

4ºESO

Martes 4 de xullo

 

1º Bacharelato

Mércores 5 de xullo

 

2º Bacharelato

Xoves 6 de xullo

 

O alumnado que teña algunha materia pendente na convocatoria ordinaria de xuño  matricularase en setembro nas datas seguintes:

CURSO

DATA

OBSERVACIÓNS

ESO

Mércores 6 de setembro

 

Educación Secundaria de Adultos (ESA)

Xoves 7 de setembro

 

Bacharelato

Xoves 7 de setembro

 

A matrícula realizarase  na secretaría do centro en horario de mañá dende as 9:00 ás 13:30 horas

INFORMACIÓN SOBRE O FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/18

Infórmase que publicouse a convocatoria fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libros de texto e axudas para material escolar para o curso 2017-2018.

Para mais información pulse aquí.

Para solicitar calquera tipo de axuda é preciso devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas para libros ou fondo solidario do curso 2016-2017

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2016-2017

O alumnado deberá entregar ao titor ou titora todos os libros en perfecto estado o día 23 de xuño.

O alumnado con materias pendentes fará unha devolución parcial o día 23 de xuño e terá que entregar os libros desas materias pendentes despois dos exames de setembro  e como último día, o 7 de setembro.

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión nas axudas correspondentes ao vindeiro curso 2017-2018. Ademáis, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución de libros adquiridos.

SOLICITUDE DE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO CURSO 2017/18

A solicitude presentarase na secretaría do centro dende o 23 de maio e só ata o 23 de xuño (tanto para o alumnado que aprobe todo como para o que teña materias pendentes para setembro). Non se recollerán solicitudes fóra de prazo. Só no caso no que o alumnado de 4º ESO repita curso, este poderá presentar solicitude no prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

A solicitude será única para todos os irmáns que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017-2018 (tanto para axuda de material como para fondo de libros).

A documentación necesaria é:

 

 • Impreso de solicitude debidamente cuberto (dispoñible en Secretaría ou no portal educativo http://www.edu.xunta.es).
 • Libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2015. Se a situación familiar a 31 de decembro de 2015 non coincide coa reflectida no libro de familia, deberanse presentar outros documentos acreditativos do número de membros da unidades familiar como por exemplo un certificado de empadroamento.

A contía das axudas é a seguinte:

Fondo de libros:

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... 6 libros

Renda per cápita familiar dende 5.400,01 € ata 9.000 €: ........... 4 libros.

Axuda para a adquisición de material escolar:

 

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... 50 €

 

 O cálculo da renda per cápita familiar obterase seguindo estas instrucións:

 

1º.- Sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da declaración dos membros que presentasen declaración no 2015.

2º O resultado obtido dividirase entre o número de membros da unidade familiar (os membros da unidade familiar con discapacidade igual ou superior a 33% computarán por dous).

 

 Os vales para a adquisición de material escolar poderán recollerse na Secretaría:

 • Para o alumnado que fixo a devolución total: a partir do 17 de xullo.
 • Para o alumnado con materias pendentes: durante o mes de setembro.

 

Listado definitivo do alumnado admitido no IES Breamo para o curso académico 2017-18

En cumprimento artigo 31 e 32 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, faise público o listado definitivo de admitidos e excluídos.

Contra este listado provisional poderase formular reclamación ante a Xefatura Terrirorial da Coruña no prazo dun mes contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 

Admisión 2017/2018

 
 
 

Cod. solicitude

Nome do/a alumno/a

Curso que solicita

   
           

1

5810047741

González   Rosales, José Antonio

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

2

6360061503

Muñoz  Malizia, Sixto Alberto

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

3

650047311

Pardo  López, Candela

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

4

7990091719

Sardiña  Feal, Lucas

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

5

2560051623

Taboada  Rodríguez, Martina

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

6

6140075773

Vega  Pavón, Jorge

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

7

1460101821

Miser  Campelo, Judith

3º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

8

6580103851

Blanco  Filloy, Esther

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

9

1030059905

Martínez   Piñeiro, Juan Luis

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

10

6850108775

Rey  Fernández, Greta

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

11

9320058815

Brage  Amado, Andrea

1º Bacharelato

   

12

2100070205

Daviña   Fraga, Martin

1º Bacharelato

   

13

50076543

Gheorghisor , Diana Theodora

1º Bacharelato

   

14

7750087761

López  Osuna, Rafael

1º Bacharelato

   

15

2700080753

Montero  Placer, Pablo

1º Bacharelato

   

16

860086053

Mosquera  Pacheco, José Manuel

1º Bacharelato

   

17

6780094675

Piñeiro  Veiga, Antonio

1º Bacharelato

   

18

1510043825

Remeseiro  Remeseira, Alejandro

1º Bacharelato

   

19

1920102355

Rico  López, Miguel

1º Bacharelato

   
           

20

5350056943

Fernández   Pascual, Carlos

2º Bacharelato

   

21

6310092543

Santamarina  Fernández, Rebeca

2º Bacharelato

   

 

 

DELF_DALF

Ya está abierto el plaza de matrícula para la convocatoria de Febrero de los exámenes oficiales DELF-DALF.

Tenéis toda la información necesaria aquí.

 

II concurso de Fotografía Matemática

 

Ábrese o prazo para presentar fotografías para o II Concurso de Fotografía Matemática #MatesBreamo. Podedes presentar fotografías ata o 30 de abril de 2017. Os premios son:

 1. 80 € en material escolar
 2. 40 € en material escolar
 3. 20 € en materialescolar

As bases podédelas ler aquí.

Distribuir contido