PÁXINA WEB EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

Rúa Ricardo Sánchez, nº 5 (15.600 Pontedeume) - Tfno: 881930435 - ies.breamo@edu.xunta.gal
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/23

Para ver o listado dos libros de texto para o curso 2022/23 prema na imaxe.libros 22-23

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Durante os días 12 e 13 de xullo estará aberto o prazo de reclamación. O día 18 de xullo sairán as listaxes definitivas. 

Prégase as persoas interesadas que pasen polo centro para facer as comprobacións oportunas. 

O alumnado de 2º ESO e 4º ESO que non precise algún libro asignado polo Fondo deberá comunicalo na secretaría do centro.

Moitas grazas pola atención.

Saúdos,

IES BREAMO

AXUDAS PARA AS PROBAS DE NIVEL LINGÜÍSTICO DE 4º ESO E BACHARELATO

Saíu a convocatoria para o próximo curso escolar das axudas ás probas de nivel lingüístico para o alumnado de 4º ESO 1º e 2º de bacharelato. (Resolución do 10 de xuño do 2022).

Os estudantes teñen a posibilidade de obter unha acreditación oficial nunha lingua estranxeira, totalmente de balde para as familias.

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades financia con 100€ a cada un dos alumnos que sexan seleccionados polos centros para presentarse ás probas.

O alumnado interesado ten que solicitalo na secretaría do IES Breamo e asinar un compromiso individual do alumno/a e o dos seus proxenitores. Data límite para a presentación: ampliación do prazo ata o 21 de setembro de 2022. 

RESOLUCIÓN DO 10 DE XUÑO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA POLA QUE SE REGULA A XESTIÓN DE PROBAS DE NIVEL LINGÜÍSTICO PARA O ALUMNADO QUE CURSE ESTUDOS DURANTE O CURSO 2022/2023 EN CENTROS PÚBLICOSDEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

CALENDARIO DE MATRÍCULA E IMPRESOS DE MATRÍCULA NO IES BREAMO

Todo o alumnado que reservou praza no IES breamo debe formalizar a sua matrícula. Os impresos de matrícula e o calendario do proceso de matrícula o tedes neste enlace. Admisión/Matrícula.

Para acceder os impresos de matrícula tedes que entrar como invitado na aula virtual do noso centro. 

FIN DE CURSO

Estimadas familias:

O último día de clase é o 22 de xuño.

Durante a semana do 13 ao 17 de xuño, cada titor/a repartirá ao alumnado benificiario do fondo de libros un listado que inclúe a relación dos libros de texto prestados polo centro. O día da devolución dos libros será o mércores 22 de xuño na Secretaría do centro no seguinte horario:

 • 4º ESO: 09:20 h
 • 3º ESO: 10:30 h
 • 2º ESO: 11:20 h
 • 1º ESO: 12:30 h

O alumnado baixará en grupos de 5 persoas.

A entrega das cualificacións finais, polos/as titores/as, será o día 23 de xuño co seguinte horario:

 • 13:00 h. 1º e 2º de Bacharelato.
 • 13:30 h. 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.

Agradecemos a vosa colaboración ao longo do curso académico 2021/22. Que teñades un bo verán.

A dirección do IES Breamo.

Becas para o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

Saíu a convocatoria para o curso 2022-23 das becas para o alumnado con necedidade específica de apoio educativo.

Podedes solicitar información chamando ao centro e poñendose en contacto co Departamento de Orientación.

Prazo: Do 19 de maio ao 30 de setembro do ano 2022.

Máis información neste enlace: Becas NEAE

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023

(Orde do 29 de abril de 2022 - DOG nº 95 do 18 de maio de 2022)

RECOLLIDA DE LIBROS DE PRÉSTAMO DO FONDO SOLIDARIO DO CURSO 2021-2022

O alumnado deberá entregar a totalidade dos libros de texto prestados para o curso 2021-2022 o día 22 de xuño.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2022-2023

Do 19 de maio ao 22 de xuño. Só o alumnado repetidor de 4º ESO terá 1 mes desde a formalización da súa matrícula.

Forma de presentación

 • Presencial: será unha única solicitude por familia se os fillos/as estudan no mesmo centro e se a solicitude se presenta en formato papel de forma presencial (poderase recoller o formulario na Secretaría do centro ou accedendo á aplicación Fondolibros).
 • Electrónica (preferiblemente): cubrirase a solicitude na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) e enviarase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Neste caso realizarase unha solicitude por cada fillo/a aínda que estuden no mesmo centro.

Documentación a achegar

Tanto a situación familiar como económica terá como data de referencia o 31 de decembro de 2020. Xunto coa solicitude, deberase achegar a seguinte documentación:

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros da unidade familiar)
 • Libro de familia ou documento equivalente. En caso de separación ou divorcio, ademáis a sentenza xudicial ou convenio regulador.
 • En casos excepcionais para acreditar o número de membros poderase achegar un certificado de convivencia.
 • Resolución administrativa ou xudicial de acollemento, no caso de alumnado tutelado ou con garda legal.

En caso de opoñerse á comprobación de datos, deberán achegar:

 • DNI da persoa solicitante
 • Declaración do IRPF exercicio 2020
 • Certificado do grao de discapacidade ou resolución de incapacidade total, absoluta ou gran invalidez.

CáLculo da renda per cápita da unidade familiar

Será o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 (suma dos recadros 435 e 460) entre o número de membros computables, (computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente, ou a equivalente de clases pasivas)

Importe das axudas

 

Renda per cápita familiar

Calquera renda per cápita

 

< = 6.000 €

> 6.000 e <= 10.000 €

<= 6.000 €

En garda ou tutela da Xunta

Discapacidade >= 65%

 

Libros de texto

Material

Libros de texto

Material

Libros de Texto

Material

1º e 2º EP

210 €

140 €

50 €

210 €

50 €

275 €

50 €

3º, 4º, 5º e 6ª EP ou ESO

Fondo: 6 Libros

Fondo: 4 Libros

Fondo: 6 Libros

Fondo: 6 libros ou 275 €

Alumnado con NEAE-EP

210 €

140 €

210 €

 

 

Alumnado con NEAE - ESO

240 €

160 €

240 €

 

 

Os Arcos

A través do departamento de dinamización lingüística, sae á luz a revista Os Arcos, primeiro número con interesantes artigos de alumnado de bacharelato.

Ligazón ao blog de actividades

Camiño solidario

A suma dos cartos aportados por todas as familias en favor da infancia, a través da asociación Save the Children, na etapa do Camiño de Santiago realizado entre Pontedeume e Pontebaxoi,  ascendeu a 1983 euros.

Ligazón ao blog de actividades

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer