CALENDARIO DE EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. CALENDARIO DO NOVO CURSO ESCOLAR

O calendario exames de setembro (Probas Extraordinarias curso 2018/19) e o calendario de presentacións do alumnado para o curso 2019/20 o podes atopar aquí.

LISTADO DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2019-2020

O listado dos libros de texto do IES Breamo de Pontedeume para o curso 2019/20 é o seginte: Listado

GRAN ÉXITO DE ARJÉ TEATRO: IMOS A MADRID A RECIBIR 2 PREMIOS “BUERO”!!GRAN ÉXITO DE ARJÉ TEATRO: IMONOS A MADRID¡¡

NA 16ª EDICIÓN DOS PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN CATEGORÍA ESCOLAR, RECIBIMOS DOUS PREMIOS ESPECIAIS DO XURADO NACIONAL:

1. Polo traballo de escoita do grupo Arjé Teatro do IES Breamo na obra O veredicto, e 
2. Ex aequo, pola súa interpretación a Nuria Fernández Piñeiro (Xurado nº 8) e  Gabriela Vicente López (Xurado nº 3) na obra O veredicto.
Satisfeitos polo traballo realizado, agradecidos polas mostras de apoio do público e cheios de ledicia polos premios conseguidos, o 5 de xullo estaremos na Gala Final dos Premios Buero no Teatro Valle Inclán de Madrid.

Resultado de la deliberación del Jurado Nacional

16a EDICIÓN DE LOS PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN

CATEGORÍA ESCOLAR

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO

 1. Por el trabajo de escucha del grupo Arjé teatro del IES Breamo en la obra O veredicto / GALICIA

 2. Ex aequo, por su interpretación a Nuria Fernández Piñeiro (Jurado no 8) y Gabriela Vicente López

  (Jurado no 3) en la obra O veredicto del IES Breamo / GALICIA

 3. Por recordarnos que el teatro es sobretodo diversión y comunicación en la obra Las fiestas patronales

  menos normales del grupo de Teatro IES La Magdalena / ASTURIAS

 4. Por su interpretación en el personaje de “Sr. Frank” a Guillem Galmés Riera en la obra Anne Frank del

  IES Manacor / BALEARES

 5. Por la frescura en su propuesta estética y aproximación cómica e irreverente al teatro de la antigüedad

  clásica en la obra Sócrates, mamón del grupo In ALBIS TEATRO del IES Fuente Nueva / ANDALUCÍA

 6. Por su interpretación en el personaje de “Guardián” a Paula Arenas en la obra Antígona bajo la arena

  del grupo La Nave Argo del Colegio Inmaculada Jesuitas / COM. VALENCIANA

FINALISTAS (por orden alfabético)

 • -  1o D, del grupo Zarandaja teatro del IES Poeta Claudio Rodríguez / CASTILLA Y LEÓN

 • -  Ascens i caiguda de la ciutat de Mahagonny, del grupo Faranduleros del IES Celestí Bellera /

  CATALUÑA

 • -  Concierto para viola en Do Menor, del grupo Giraldo Teatro del IES Doña Blanca de Molina / CASTILLA-LA MANCHA

  CATEGORÍA NO ESCOLAR

  PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO

  1. Por su interpretación en el personaje de “Lisístrata” a Adriana Corrales en la obra Las chicas solo quieren divertirse, de la Escuela JBL / CASTILLA-LA MANCHA

  2. Por su interpretación en el personaje de “Raúl” a Marcos Murphy en la obra El hilo de la vida, del Estudio Yaël Belicha / MADRID

  3. Por la creación colectiva y de personajes en la obra Tempo, de la Compañía InHabitants / CATALUÑA

  GANADOR

  En tu divino laberinto, del grupo Eme-Teatro Escuela / ANDALUCÍA 

CALENDARIO DE EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO CURSO 2018/2019

 

CALENDARIO DE EXÁMES DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE 2º DE BAC

MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO

DATA

HORA

MATERIA

MÉRCORES 12 DE XUÑO

11:20

Matemáticas I

XOVES 13 DE XUÑO

09:20

Bioloxía e Xeoloxía

VENRES 14 DE XUÑO

10:10

Avaliación de Pendentes

12:10

Recollida dos boletíns de calificación das materias pendentes na secretaría do centro

MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO

DATA

HORA

MATERIA

MARTES 18 DE XUÑO

09:20 a 10:50

Matemáticas II

12:30 a 14:00

Inglés II

16:10 a 17:40

L. Galega e Literatura II

MERCORES 19 DE XUÑO

09:20 a 10:50

Hª da Arte

10:30 a 12:00

L. Castelá e Literatura II

12:30 a 14:00

Hª da Filosofía

XOVES 20 DE XUÑO

08:30 a 10.00

Hª de España

10:10 a 11:40

Química

11:20 a 12:50

TIC II

VENRES 21 DE XUÑO

09:20 a 10:50

Latín II

10:10 a 11:40

Física

LUNS 24 DE XUÑO

13:40 a 14:20

Avaliación extraordinaria de 2º de bacharelato

MARTES 25 DE XUÑO

11:00

Entrega de notas

       

INFORMACIÓN SOBRE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, MATRÍCULA E SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019-2020

Ø 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2018-2019

O alumnado deberá deixar todos os libros en perfecto estado o día 21 de xuño no seu casilleiro (se non teñen casilleiro, deixarán as bolsas dos libros colgadas no lateral das súas mesas).

O 25 de xuño, día de entrega de notas, os alumnos e alumnas con materias pendentes para setembro collerán os libros que precisen da súa bolsa.

A devolución dos libros prestados para setembro farase en Secretaría, xusto despois dos exames e sempre antes do 6 de setembro.

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión nas axudas correspondentes ao vindeiro curso 2019-2020. Ademáis, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución de libros adquiridos.

Ø 

SOLICITUDE DE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO CURSO 2019-2020

A solicitude presentarase na secretaría do centro dende o 21 de maio e só ata o 21 de xuño (tanto para o alumnado que aprobe todo como para o que teña materias pendentes para setembro). Non se recollerán solicitudes fóra de prazo. Só no caso no que o alumnado de 4º ESO repita curso, este poderá presentar solicitude no prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

A solicitude será única para todos os irmáns que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2019-2020 (tanto para axuda de material como para fondo de libros).

A documentación necesaria é:

-      Impreso de solicitude debidamente cuberto (dispoñible na secretaría do centro, no portal educativo http://www.edu.xunta.gal ou na páxina https://sede.xunta.gal).

-      Libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2017. Se a situación familiar a 31 de decembro de 2017 non coincide coa reflectida no libro de familia, deberanse presentar outros documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar como por exemplo un certificado de empadroamento.

A contía das axudas é a seguinte:

-    Fondo de libros:

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... Mínimo 6 libros

Renda per cápita familiar dende 5.400,01 € ata 9.000 €: ........... Mínimo 4 libros

-     Axuda para a adquisición de material escolar:

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... 50 €

-     Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

   Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ........................................ 180 €

   Renda per cápita familiar dende 5.400,01 € ata 9.000 €: .............. 104 €

-      Alumnado con discapacidade a partir de 65%: ........................... Mínimo 6 libros

 

O cálculo da renda per cápita familiar obterase seguindo estas instrucións:

1º.- Sumaranse os recadros 415 (base impoñible xeral) e 435 (base impoñible do aforro) de todos os  membros da unidade familiar que presentasen declaración no exercicio fiscal 2017.

 2º O resultado obtido dividirase entre o número de membros da unidade familiar (os membros da unidade familiar con discapacidade igual ou superior a 33% computarán por dous).

Os vales para a adquisición de material escolar poderán recollerse en Secretaría:

 

-   Para o alumnado que fixo a devolución total: a partir do 8 de xullo

-   Para o alumnado con materias pendentes: durante o mes de setembro

 

Máis información no DOG do 20 de maio de 2019 (Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019-2020)

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA

ALUMNADO QUE PROMOCIONA EN XUÑO (Horario de atención ao público de 9:00 h a 13:30 h)

1º ESO: 27 de xuño

2º ESO: 28 de xuño

3º ESO: 1 de xullo

4º ESO: 2 de xullo

1º BAC: 3 de xullo

2º BAC: 4 de xullo

No impreso de matrícula figura a documentación necesaria para formalizala. O impreso de matrícula será entregado polos titores co boletín das cualificacións o día 25 de xuño.

 ALUMNADO QUE PROMOCIONA EN SETEMBRO

Os días 5 e 6 de setembro

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR

O alumnado da ESO que solicite transporte escolar deberá marcalo no recadro correspondente da matrícula. Ademais, deberá cubrir unha solicitude á parte que se facilitará en secretaría só se se trata de:

o  

Alumnado de BAC

o  

Alumnado de ESO que solicite transporte nas liñas do IES Fraga do Eume

 O alumnado con dereito ao servizo de comedor ademais de marcalo no recadro correspondente da matrícula, deberá cubrir unha solicitude que se facilitará en secretaría.

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO ADMITIDO NO IES BREAMO PARA O CURSO 2019/20

O listado definitivo do alumnado admitido no IES Breamo para o próximo curso é o seguinte:

Para 1º ESO

 

 Apelidos e nome

 
 

1

Amado Vecino, Hugo

 

2

Araoz Revilla, Fiorela

 

3

Aroca Romero, Ariadna

 

4

Carpente Cuiña, Eva

 

5

Carpente Freijomil, Marta

 

6

Curbeira Villar, Sofia

 

7

Fachal Freijomil, Ana

 

8

Fernández Abad, Olga

 

9

García Fernández, Victoria

 

10

López Cabarcos, Carolina

 

11

Muñoz Malizia, Ottavio Mario

 

12

Saavedra Varela, Hugo

 

13

Tenreiro Filgueira, Nuno Roi

 

14

Vázquez Sales, Mariela

 

15

Vázquez Tenreiro, Marta

 

 

Para 1º de Bacharelato de Ciencias:

 

 

Apelidos e nome

 
 

1

Chillón Martínez, Sara

 

2

Fernández Pascual, Pilar

 

3

Infante Rey, Andrea

 

4

Infante Rey, Enrique

 

5

Leira Carballo, Andrea

 

6

Nistal Brage, Miguel

 

7

Regueiro Pereira, Sergio

 

8

Rodríguez Piñeiro, Sofia

 

 

Para 1º de bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais:

 

 

Apelidos e nome

 
 

1

Allegue Tenreiro, Sofía

 

2

Alonso Formoso, Aldara

 

3

Gorgullo Blanco, Nerea

 

4

López Cabana, Ismael

 

5

Moreno Campo, Nahia

 

6

Varela Criado, María

 

 

 

 

 

Admisión Curso 2019-2020

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

 • Presentación da solicitude de admisión:  1-20 de marzo.

Recoller anexo (ED550B) na secretaría ou cumprimentalo en http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado .

Tamén se pode descargar  de : 

http://www.xunta.gal/portada  ou http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923

 • Lugar de presentación: na secretaría do centro onde solicita a praza. Si vostede presenta a solicitude telematicamente ten a obriga de presentar a documentación tamén na secretaría do centro

 • Coa solicitude, en calquera caso, deberá achegarse a documentación recollida no punto 5 da Orde do 25 de xaneiro:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b)  Documento acreditativo do requisito da idade do/da alumno/a.

c)  Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

d)  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se é o caso.

 • Na mesma solicitude os representantes legais do alumno ou alumna deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complementarios.
 • Na solicitude de admisión, concretamente no Anexo II, folla 3, columna “Marcar”, serán os solicitantes os que deben sinalar os conceptos do baremo nos que desexan ser puntuados.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para  presentar as solicitudes de admisión.
 • Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación ante o consello escolar .
 • Publicación das listaxes definitivas  de persoas admitidas e non admitidas antes de 15 de maio.

Libros de texto para o curso 2018/19

Os libros de texto para o curso 2018/19 son os seguintes:

LIBROS DE TEXTO 1º DE ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C.Plaza, J. Hernández, J.Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-5181-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

Bargueño Gómez, Euge

Plástica y Audiovisual GraphosA

McGraw-Hill

978-84-486-0775-3

Castelá

1ª LINGUA –FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

2ª LINGUA- FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-724-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-630-8

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Oscar L. Ayala Y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3493-3 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Ana Iglesias Álvarez, Anaír

Rodríguez Rodríguez, etc.

 

Lingua e Literatura 1º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9114-885-4

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 1

 

ANAYA

 

978-84-678-5073-4

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 1

VICENS VIVES

978-84-682-3038-2

Castelá

 

CC.SS - XEOGRAFÍA E Hª

 

Xeografía e Historia 1.1 – 1.2

VICENS-VIVES

978-84-682-3121-1

Galega

 

 

NOTA:

 

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a.

                                               O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co profesor/a.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

FÍSICA Y QUÍMICA

J.M. VILCHEZ, A.M. MORALES, S. ZUBIAURRE

 

ESO 2 FÍSICA Y QUÍMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1446-8

 

 

1ª LINGUA -FRANCES

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-635-3

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-636-0

 

 

 

L.  CASTELÁ E LIT.

 

Oscar L. Ayala y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 2º ESO

 

 

AKAL

978-84-460-3507-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

 

L. GALEGA E LIT.

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ, ANAÍR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ETC.

 

LINGUA E LITERATURA 2º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9121-023-8

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 2

 

ANAYA

 

978-84-698-1426-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 2

VICENS VIVES

 

978-84-682-3633-9

 

Galega

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

M. García Sebastian y otros

 

Ciencias Sociais – Xª e Hª-NOVO CABO FISTERRA 2

 

Vicens-Vives

 

978-84-682-3632-2

 

Galega

 

 NOTA:

 Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a

                                          O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 3º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya              9

 

78-84-678-5334-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

 

 

Educación Plástica y Visual Graphos B

 

McGraw-Hill

 

978-84-486-0777-7

 

Castelá

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

 

Física y Química 3º

 

Anaya

 

978-84-698-0720-0

 

Castelá

1ª LINGUA -FRANCÉS

 

Inédit 3

Hachette

978-84-9778-686-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

Inédit 3

 

Hachette

 

978-84-9778-686-7

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO

 

Akal

 

84-4601-906-X

 

Para 3º e 4º

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-641-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-642-1

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

 

Jose A. Martínez Jiménez y otros

 

 

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3494-0 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

Celia Díaz Nuñez e Mercedes Seixo Pastor

 

Lingua galega e Literatura 3º ESO

 

ANAYA

 

978-84-678-5332-2

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Aplicadas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5216-5

 

Castelá

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Académicas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5213-4

 

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. Martí, C. Prestel

 

VAL 3

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3047-4

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Xeografía e Historia

 

Anaya

 

978-84-678-5336-0

 

Galega

 

NOTA: Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

  Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTOS 4º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. PLAZA J HERNÁNDEZ

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

ANAYA

 

978-84-698-1253-2

 

Galega

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

S. CLEMENTE, A. DOMÍNGUEZ

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

ANAYA

 

978-84-698-2736-9

 

Galega

 

2º LING. FRANCÉS

 

 

FACILE 4

 

Hachette

 

978-84-9778-854-0

 

 

ED. PLÁSTICA E VISUAL

 

Bargueño, Eugenio y otros

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Graphos C

 

MCGraw-Hill

 

978-84-4861-031-9

 

 

FISICA E QUÍMICA

 

 

FISICA Y QUIMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1094-1

 

Castelá

1º LING. FRANCÉS

 

FACILE  4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO ( o mesmo que 3º ESO)

 

AKAL

 

84-4601-906-X

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-647-6

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-648-3

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

J. Antonio Martínez Jiménez y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO

 

AKAL

978-84-460-3508-4 (válida tamén calquera edición anterior)

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

CELIA DÍAZ, MERCEDES SEIXO

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO

 

ANAYA

 

978-84-698-1251-8

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1072-9

 

 

Castelá

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1069-9

 

 

Castelá

 

LATÍN

 

MARTÍ DURÁN MATEU

 

LATÍN 4º (Edición 2016)

 

CASALS

 

978-84-218-6111-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 4

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3578-3

 

Castelá

 

HISTORIA

 

 

Historia. Serie descubre

 

Obradoiro Santillana

 

978-84-680-4026-4

 

Galega

 

 

NOTA: Departamento de Inglés: Os alumnos de inglés, como 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

 

Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.    

Departamento de francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

LIBROS DE TEXTO 1º de BAC (Curso 2018-2019)

  

 

ÁREA/ MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza J. Hernández

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-2811-5

 

Galega

 

 

CULTURA CIENTÍFICA

Nicolás Rubio, Carlos Pulido, Juan Manuel Roiz

 

Cultura Científica (Edición en Galego)

 

Anaya

 

 

Galega

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera Bautista

 

Economía 1º

 

SM

 

978-84-675-7654-2

 

Castelá

 

FRANCÉS

 

Falar coa profesora

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

 

Living English 1 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-987-9

 

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Workbook +

vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-988-6

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Ignacio Bosque Muñoz y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato

 

Akal

 

978-84-460-3380-6

 

Castelá

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

Ricardo Lobato y Ana Lahera

 

Literatura Universal 1º Bachillerato

 

Oxford

 

978-84-673-8450-5

 

Castelá

 

 

L. GALEGA E LITERATURA

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

 

 

Lingua e Literatura. 1 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

 

 

Galega

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

Varios

 

Física y Química

 

Anaya

 

978-84-678-2717-0

 

Castelá

 

 

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU, FRANCISCA LLORENS MELIS, GERVASIO MARTÍNEZ MUÑÓZ

 

 

LATÍN 1

 

 

CASALS

 

 

978-84-218-4394-9

 

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Historia do mundo contemporáneo

 

Anaya

 

978-84-678-2818-4

 

Galega

  NOTA: Departamento de Física e Química : Non mercar o libro ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 2º de BAC (Curso 2018-2019)

 

 

MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA

 

C. Plaza Escribano e outros

 

Bioloxía

 

Anaya

 

978-84-698-1355-3

 

Galega

 

C. DA TERRA E MEDIOAMB.

 

D. Calvo, Mª T. Molina,

 

C. Da terra e medioamb. 2º bac.

 

Mc Graw Hill

 

978-84-186-0939-9

 

Galega/Cast

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera

 

Economía de la empresa 2

 

SM

 

978-84-675-8712-8

 

Castelá

 

 

 

 

QUÍMICA

 

 

 

 

 

Química

 

 

 

 

Baia

978-84-92630-12-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

 

 

Galega

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-997-8

 

 

 

INGLES

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Workbook

+ vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-998-5

 

 

FRANCÉS 1ª E 2ª L.

 

Falar coa profesora

 

LING. CASTELÁ E LIT.

 

José A. Pascual y otros

 

Lengua Castellana y Literatura

 

Santillana

 

978-84-294-0614-6

 

Castelá

 

LING. GALEGA E LIT.

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco

Dubert García, etc.

 

Lingua e Literatura. 2 Bacharelato

c

Obradoiro Santillana (serie omunica)

 

 

Galega

 

Hª DE ESPAÑA

 

Consorcio Edit. Galego

 

HISTORIA DE ESPAÑA

 

Baia

 

978-84-9995-200-0

 

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

José Mª González y otros

 

Literatura Universal 2º bac

 

Edelvives

 

978-84-263-6975-8

 

Castelá

 

PSICOLOGÍA

 

ALONSO GARCÍA, JOSE IGNACIO

 

PSICOLOGÍA

 

MCGRAW-HILL

 

978-84-486-0916-0

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

 

Mª Conc. Muñoz-Delgado

 

Xeografía - Bacharelato Galicia

 

Anaya

 

978-84-698-1363-8

 

 

NOTA:Departamento de Francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

Departamento deFilosoa:Nonmercaro librodePsicoloxía senfalarantes coprofesor/a.

 

Departamento de Lingua e Literatura castelá: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora.

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA E SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR PARA O CURSO 2018/19

Para ver a información completa ide á sección de secretaría

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA, SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR PARA O CURSO 2019/20

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA

ALUMNADO QUE PROMOCIONA EN XUÑO (Horario de atención ao público de 9:00 h a 13:30 h)

1º ESO: 27 de xuño

2º ESO: 28 de xuño

3º ESO: 1 de xullo

4º ESO: 2 de xullo

1º BAC: 3 de xullo

2º BAC: 4 de xullo

No impreso de matrícula figura a documentación necesaria para formalizala. O impreso de matrícula será entregado polos titores co boletín das cualificacións. E tamén está a súa disposición na secretaria do centro.

 ALUMNADO DE SETEMBRO

Os días 6 e 7 de setembro

 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR

O alumnado que solicite transporte escolar deberá marcalo no recadro correspondente da matrícula. Ademais, deberá cubrir unha solicitude que se facilitará en Secretaría se se trata de:

o  Alumnado de BAC

o  Alumnado de ESO que solicite transporte nas liñas do IES Fraga do Eume

O alumnado con dereito ao servizo de comedor ademais de marcalo no recadro correspondente da matrícula, deberá cubrir unha solicitude que se facilitará en Secretaría.

O prazo para solicitar modificacións de itinerario ou creación de novas paradas estará aberto ata o día 5 de xullo.

 

 

Distribuir contido