CALENDARIO DE MATRÍCULA CURSO 2017-2018

 As datas de matrícula para o curso 2017-2018, do alumnado que promocione de curso en xuño son as seguintes:

CURSO

DATA

OBSERVACIÓNS

1ºESO

Xoves 29 de xuño

Só o alumnado procedente do CEIP Couceiro Freijomil e os que figuran no listado de admitidos e procedentes de outros centros educativos. Tamén o alumnado que voluntariamente decidiu matricularse no IES Breamo e figura na lista de admitidos do IES A Fraga.

1ºESO

Venres 30 de xuño

Resto do alumnado

2ºESO

Venres 30 de xuño

 

3ºESO

Luns 3 de xullo

 

4ºESO

Martes 4 de xullo

 

1º Bacharelato

Mércores 5 de xullo

 

2º Bacharelato

Xoves 6 de xullo

 

O alumnado que teña algunha materia pendente na convocatoria ordinaria de xuño  matricularase en setembro nas datas seguintes:

CURSO

DATA

OBSERVACIÓNS

ESO

Mércores 6 de setembro

 

Educación Secundaria de Adultos (ESA)

Xoves 7 de setembro

 

Bacharelato

Xoves 7 de setembro

 

A matrícula realizarase  na secretaría do centro en horario de mañá dende as 9:00 ás 13:30 horas

INFORMACIÓN SOBRE O FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/18

Infórmase que publicouse a convocatoria fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libros de texto e axudas para material escolar para o curso 2017-2018.

Para mais información pulse aquí.

Para solicitar calquera tipo de axuda é preciso devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas para libros ou fondo solidario do curso 2016-2017

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2016-2017

O alumnado deberá entregar ao titor ou titora todos os libros en perfecto estado o día 23 de xuño.

O alumnado con materias pendentes fará unha devolución parcial o día 23 de xuño e terá que entregar os libros desas materias pendentes despois dos exames de setembro  e como último día, o 7 de setembro.

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión nas axudas correspondentes ao vindeiro curso 2017-2018. Ademáis, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución de libros adquiridos.

SOLICITUDE DE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO CURSO 2017/18

A solicitude presentarase na secretaría do centro dende o 23 de maio e só ata o 23 de xuño (tanto para o alumnado que aprobe todo como para o que teña materias pendentes para setembro). Non se recollerán solicitudes fóra de prazo. Só no caso no que o alumnado de 4º ESO repita curso, este poderá presentar solicitude no prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

A solicitude será única para todos os irmáns que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017-2018 (tanto para axuda de material como para fondo de libros).

A documentación necesaria é:

 

  • Impreso de solicitude debidamente cuberto (dispoñible en Secretaría ou no portal educativo http://www.edu.xunta.es).
  • Libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2015. Se a situación familiar a 31 de decembro de 2015 non coincide coa reflectida no libro de familia, deberanse presentar outros documentos acreditativos do número de membros da unidades familiar como por exemplo un certificado de empadroamento.

A contía das axudas é a seguinte:

Fondo de libros:

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... 6 libros

Renda per cápita familiar dende 5.400,01 € ata 9.000 €: ........... 4 libros.

Axuda para a adquisición de material escolar:

 

Renda per cápita familiar ata 5.400 €: ...................................... 50 €

 

 O cálculo da renda per cápita familiar obterase seguindo estas instrucións:

 

1º.- Sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da declaración dos membros que presentasen declaración no 2015.

2º O resultado obtido dividirase entre o número de membros da unidade familiar (os membros da unidade familiar con discapacidade igual ou superior a 33% computarán por dous).

 

 Os vales para a adquisición de material escolar poderán recollerse na Secretaría:

  • Para o alumnado que fixo a devolución total: a partir do 17 de xullo.
  • Para o alumnado con materias pendentes: durante o mes de setembro.

 

Listado definitivo do alumnado admitido no IES Breamo para o curso académico 2017-18

En cumprimento artigo 31 e 32 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, faise público o listado definitivo de admitidos e excluídos.

Contra este listado provisional poderase formular reclamación ante a Xefatura Terrirorial da Coruña no prazo dun mes contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 

Admisión 2017/2018

 
 
 

Cod. solicitude

Nome do/a alumno/a

Curso que solicita

   
           

1

5810047741

González   Rosales, José Antonio

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

2

6360061503

Muñoz  Malizia, Sixto Alberto

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

3

650047311

Pardo  López, Candela

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

4

7990091719

Sardiña  Feal, Lucas

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

5

2560051623

Taboada  Rodríguez, Martina

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

6

6140075773

Vega  Pavón, Jorge

1º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

7

1460101821

Miser  Campelo, Judith

3º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

8

6580103851

Blanco  Filloy, Esther

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

9

1030059905

Martínez   Piñeiro, Juan Luis

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   

10

6850108775

Rey  Fernández, Greta

4º Ensinanza secundaria obrigatoria

   
           

11

9320058815

Brage  Amado, Andrea

1º Bacharelato

   

12

2100070205

Daviña   Fraga, Martin

1º Bacharelato

   

13

50076543

Gheorghisor , Diana Theodora

1º Bacharelato

   

14

7750087761

López  Osuna, Rafael

1º Bacharelato

   

15

2700080753

Montero  Placer, Pablo

1º Bacharelato

   

16

860086053

Mosquera  Pacheco, José Manuel

1º Bacharelato

   

17

6780094675

Piñeiro  Veiga, Antonio

1º Bacharelato

   

18

1510043825

Remeseiro  Remeseira, Alejandro

1º Bacharelato

   

19

1920102355

Rico  López, Miguel

1º Bacharelato

   
           

20

5350056943

Fernández   Pascual, Carlos

2º Bacharelato

   

21

6310092543

Santamarina  Fernández, Rebeca

2º Bacharelato

   

 

 

DELF_DALF

Ya está abierto el plaza de matrícula para la convocatoria de Febrero de los exámenes oficiales DELF-DALF.

Tenéis toda la información necesaria aquí.

 

II concurso de Fotografía Matemática

 

Ábrese o prazo para presentar fotografías para o II Concurso de Fotografía Matemática #MatesBreamo. Podedes presentar fotografías ata o 30 de abril de 2017. Os premios son:

  1. 80 € en material escolar
  2. 40 € en material escolar
  3. 20 € en materialescolar

As bases podédelas ler aquí.

Concurso público para a contratación do servizo de cafetería durante o curso académico 2016-2017

Ábrese o prazo para a solicitude da contratación do servizo da cafetería deste centro para o curso 2016_2017. As bases do concurso público e o modelo de solicitude pódense consultar na secretaría do IES Breamo

As solicitudes débense presentar dende o día 5 ao 18 de xullo en horario de oficina.

 A dirección do centro.

Arjé teatro presenta "A pousadeira"

PRESENTACIÓN

 

Mirandolina rexenta en Florencia unha pousada que enche co seu encanto. Hóspedes de alta condición réndenlle a súa homenaxe coa esperanza de conquistala... ou polo menos roubarlle un bico. De tres cabaleiros que se aloxan na súa pousada, hai dous que están namorados dela, pero o barón... sendo incapaz de terlles apego ás mulleres, trátaa groseiramente e ri dos seus camaradas. Para escarnecelo, Mirandolina proponse seducilo...

pousadeira

Programa teatral de maio no IES Breamo

teatro

Visita ao Instituto Galego de Estadística

O pasado día 17 de marzo alumnado de bacharelato do IES Breamo achegouse A Santiago de Compostela e visitou o Instituto Nacional de Estadística.

ige 

Distribuir contido