PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS (ED330E)

PERSOAS BENEFICIARIAS

O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar (neste caso non ten que solicitar a axuda, pasa a ser persoa beneficiaria directamente da distribución de máscaras)

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Do 14 de ao 26 de novembro de forma presencial na Secretaría do centro. As solicitudes poderán descargarse da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento ED330E) ou recollelas directamente no centro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A mesma que para o fondo de libros de texto

 • Libro de familia
 • Anexo II debidamente cuberto e asinado
 • Sentenza de divorcio ou convenio regulador (se é o caso)
 • Non será necesaria máis documentación cando a persoa solicitante autorice a comprobación de datos.

MÁIS INFORMACIÓN

Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento ED330E), na Orde  do  6  de  novembro  de  2020  pola  que  se  regulan  os  criterios  e  o procedemento  de  distribución  de  máscaras  entre  o  alumnado  matriculado  en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial (DOG nº 230 do 13 de novembro), ou na Secretaría do centro.

Sede Electrónica

Podedes acceder á publicación do DOG aquí, nel tedes o anexo que hai que cubrir, podedes traelo xa cuberto ou solicitar o impreso na secretaría do centro.

COMEZO DO CURSO NO IES BREAMO

COMUNICADO ÁS FAMILIAS

O mércores 23 de setembro comeza a incorporación gradual do alumnado do IES Breamo de Pontedeume. Tamén dende mañá mércores 23 de setembro funcionará o transporte escolar no seu horario habitual.

O alumnado será recibido polos titores, departamento de orientación e a dirección do centro ás horas xa establecidas e deben agardar no patio do centro, gardando as medidas de distanciamento (1,5 m) e coa máscara posta, no patio do centro.

Para evitar aglomeracións no patio, rogamos os pais, nais ou titores legais que cheguen á hora que son convocados e con non máis de 5 minutos de antelación.

RECEPCIÓN DO ALUMNADO

Mércores 23 de setembro

1º de bacharelato: Hora de chamamento ás 9:30 da mañá. Estarán no centro educativo cos titores aproximadamente unha hora e media.

2º ESO: Hora de chamamento ás 10:30 da mañá. Estarán no centro educativo cos titores aproximadamente unha hora e media.

1º ESO: Hora de chamamento ás 11:30 da mañá. Estarán no centro educativo ata ás 14:00 horas, xa que aproveitaremos a presentación para facerlles un percorrido polo centro mostrando as instalacións.

Os/as alumnos/as de 1º e 2º da ESO recollerán os libros correspondentes ao fondo de libros o mesmo día da presentación, e sempre baixo as directrices e a supervisión do titor e do equipo directivo.

O alumnado anteriormente citado terán clase normal dende as 8:30 horas da maña ata ás 14:10 a partir do xoves 24 de setembro.

Xoves 24 de setembro

2º de bacharelato: Hora de chamamento ás 10:30 da mañá. Estarán no centro educativo cos titores aproximadamente unha hora e media.

3º ESO: Hora de chamamento ás 11:30 da mañá. Estarán no centro educativo cos titores aproximadamente unha hora e media.

Os/as alumnos/as 3º da ESO recollerán os libros correspondentes ao fondo de libros o mesmo día da presentación, e sempre baixo as directrices e a supervisión do titor e do equipo directivo.

O alumnado anteriormente citado terán clase normal dende as 8:30 horas da maña ata ás 14:10 a partir do venres 25 de setembro.

Venres 25 de setembro

4º ESO: Hora de chamamento ás 10:30 da mañá. Estarán no centro educativo cos titores aproximadamente unha hora e media.

Os/as alumnos/as 4º da ESO recollerán os libros correspondentes ao fondo de libros o mesmo día da presentación, e sempre baixo as directrices e a supervisión do titor e do equipo directivo.

O alumnado de 4º da ESO terá clase no horario habitual a partir do luns 28 de setembro.

O día da presentación o alumnado que veña no transporte escolar e regrese no transporte escolar debe permanecer nas dependencias do centro, salvo que os pais, nais ou titores legais veñan a traelos ou a recollelos.

Recordamos ás familiar que a través do alumno ou alumna deben enviar a declaración responsable firmada de que fará a autoevaluación clínica diaria ao seu fillo ou filla antes de saír para o centro, esta a entregará ao titor ou titora.

Pregamos a todos e todas que cumpramos coas normas establecidas no protocolo que xa está a vosa disposición na web do centro.

Moitas grazas ás familias do alumnado do IES Breamo pola vosa colaboración, todos e a todas os desexamos un bo curso académico. Podedes comunicar as vosas inquedanzas, dúbidas, suxestións, etc. telefonicamente ou a través do correo electrónico do centro.

A dirección.

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID DURANTE O CURSO 20/21

 

Achegamos a toda a comunidade educativa, o protocolo de adaptación á situación covid que seguindo todas as indicacións dadas polas consellería de educación, seguirá o IES Breamo durante o curso 20/21.

Igualmente facilitamos unha guía resumo para familias e alumnado e a guía de volta segura ás aulas recomendada pola Xunta de galicia, así como a declaración responsable de realización de autoevaluación clínica diaria que todo o alumnado debe seguir.

O equipo directivo

 

INICIO DO CURSO 2020/2021

INICIO DO CURSO

Estimadas familias, e demais membros da comunidade educativa, 

Benvidos e benvidas a un novo curso no IES Breamo.  Estamos a traballar para organizar o comezo do curso 2020-2021 seguindo estrictamente as normas, indicacións e protocolos da Consellería de Educación.

Aínda que sabemos que será un curso complicado esperamos, que coma sempre, o noso alumnado progrese e avance na súa formación e que teñamos o mellor curso posible nestas circunstacias.

A dirección

 

NOVAS:

-Utilizaremos  como mecanismo de comunicación xeral coas familias esta PÁXINA WEB.

-O curso escolar adíase aos días 23, 24 e 25 de setembro, mantendo o inicio escalonado coa seguinte distribución por cursos.

 

Mércores 23 de setembro: 1º e 2º ESO, 1º Bacharelato e ESA

1º Bacharelato ás 09h30

2º ESO ás  10h30

1º ESO ás 11h30 

ESA ás 16h10

Xoves 24 de setembro: 3º ESO, 2º Bacharelato 

 2º Bacharelato ás  10h30 

3º ESO ás 11h30

Venres 25 de setembro: 4º ESO

4º ESO as  10h30

Moi importante: 

O alumnado esperará a ser chamado no patio do centro con máscara,  facendo ringleiras coa separación de 1.5 metros.

Os pais, nais e/ou responsables legais (debido a estas circunstancias excepcionais)non poderán acompañar aos seus fillo/as dentro do recinto escolar.

É conveniente chegar como moito con 5 minutos de antelación para evitar aglomeracións.

 

O equipo directivo.

EXCELENTES RESULTADOS NAS ABAU

No acto de recoñecemento dos mellores expedientes das ABAU de Galicia deste ano, que realizou a universidade de Santiago de Compostela, foron seleccionados seis alumnas e alumnos do IES Breamo. Ademáis o noso alumnado leva tres anos consecutivos consolidando a tendencia á alza nestas probas. Parabens a todos e todas polo gran traballo realizado.

 

 Acto de recoñecemento aos mellores expedientes das Abau 2020

Instruccións para a proba de setembro do alumnado de 2º e 3º da ESO de ciencias sociais.

A petición do profesor Manuel López Pazos, deixamos enlace coas instruccións para preparar a proba de setembro.

Instruccións para a proba de setembro do alumnado de ciencias sociais de 2º e 3º da ESO

PROXECCIÓN DA CURTA "HERDEIRA" NA CASA DA CULTURA

O pasado 25 de xuño por invitación do concello de Pontedeume, tivo lugar na casa da cultura a proxección da curtametraxe Herdeira, creada por un grupo de alumnas e alumnos de 4º ESO. Este traballo enmárcase dentro do grupo de curtas do proxecto de creación audiovisual "Vidas mariñeiras" promovido polo GALP (grupo de acción costeira do golfo ártabro norte) que trata de poñer en valor o mundo do mar através da creación audiovisual nos centros educativos.

Herdeira na casa da cultura

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/pontedeume/2020/07/05/proyeccion-corto-ies-breamo/0003_202007F5C9991.htm

LISTADO DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

Podedes consultar o listado dos libros de texto para o curso 2020/2021 no enlace: Libros texto.

CALENDARIO DE EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO CURSO 2019/2020

CALENDARIO DE SETEMBRO 2020

1, 2 e 3 de setembro: martes, mércores e xoves:
 • Exames de pendentes
 • Exames de BAC, da ESO e da ESA
4 de setembro venres
 • Sesións de avaliacións de  BAC, ESO, ESA
 • Entrega de notas 2ºBAC na Secretaría do Centro a partir das 10h00.
 • Revisión de exames e atención ás reclamacións 2º de BAC.
 • Entrega de notas de todos os cursos ás 14h por Abalar
7 de setembro, luns:
 • Revisión de exames e atención ás reclamacións
 • Matrícula de todos os cursos: Bacharelato, ESO, ESA
  9 de setembro, mércores:
 • Matrícula ABAU setembro.
7 de setembro, luns e 9 de setembro, mércores:
 •  Atención ás reclamacións das cualificacións.

CALENDARIO  para o comezo do curso 2020-21

16 setembro, mércores. Comezo do curso

Presentacións cos titores.

O alumnado esperará a ser chamado no patio gardando as distancias de seguridade.

 • 11h00 -1º ESO    
 • 11h45 -2º ESO
 • 12h15 -3º ESO
 • 12h45 -4º ESO
 • 13h30 -1º BAC
 • 14h00 -2º BAC

HORARIO DOS EXAMES DE SETEMBRO 2020

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

 

PROBAS DE PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

O alumnado con materias suspensas de cursos anteriores terá que vir a facer os exames estes días

HORA

MATERIAS  PENDENTES

Martes 1  de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas Pendentes de 1º de  ESO

08:30-10:00

Inglés  Pendentes de 1º  de BAC

08:30-10:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia Pendentes de 2º de ESO

 

PROBAS DE SETEMBRO da  ESO,  ESA e de  BAC

1º de ESO

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1 de SETEMBRO

13:00-14:30   

 Inglés

Mércores  2 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

 

2º de ESO

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1 de SETEMBRO

10:00-11:30

Educación Física

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

13:00-14:30   

 Inglés

13:00-14:30

Inglés 2ª Lingua

Mércores 2 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

11:30-13:00

Música

13:00-14:30

Física e Química

Xoves 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

 Lingua  Galega e Literatura

11:30-13:00

Tecnoloxía

  

3º de ESO

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1  de SETEMBRO

10:00-11:30

Educación Física

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

13:00-14:30   

 Inglés

Mércores 2 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas Académicas

08:30-10:00

Matemáticas Aplicadas

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura

11:30-13:00

Música

13:00-14:30

Física e Química

Xoves 3 de SETEMBRO

08:30-10:00

 Lingua  Galega e Literatura

10:00-11:30

Bioloxía e Xeoloxía

11:30-13:00

Tecnoloxía

13:00-14:30

Educación Plástica e Visual

 

4º de ESO

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1  de SETEMBRO

10:00-11:30

Educación Física

11:30-13:00

Ciencias Sociais-Xeografía e Historia

Xoves 3 de SETEMBRO

10:00-11:30

Bioloxía e Xeoloxía

11:30-13:00

TIC

 

ESA(Módulos III e IV)

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1 de SETEMBRO

11:30-13:00

Ámbito Social

13:00-14:30

Inglés

Mércores 2  de SETEMBRO

10:00-11:30

Ámbito da Comunicación

Xoves 3  de SETEMBRO

11:30-13:00

Ámbito Científico Tecnolóxico


 

 

1º de Bacharelato

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas I / Matemáticas Aplicadas I

11:30-13:00

Historia do Mundo Contemporáneo

13:00-14:30   

Inglés I

Mércores 2 de SETEMBRO

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura I

10:00-11:30

Economía da Empresa

13:00-14:30   

Filosofía

Xoves 3  de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura I

10:00-11:30

Robótica

11:30-13:00

Tecnoloxía Industrial I

13:00-14:30

(Tecnoloxía da Información)TIC

 

2º de Bacharelato

O alumnado esperará no vestíbulo a que o profesorado lle indique a aula do exame

HORA

MATERIAS

Martes 1 de SETEMBRO

08:30-10:00

 Matemáticas Aplicadas II

11:30-13:00

Historia de  España

13:00-14:30   

Inglés II

Mércores 2 de SETEMBRO

08:30-10:00

Matemáticas II

10:00-11:30

Lingua  Castelá e Literatura II

13:00-14:30   

Química

Xoves 3  de SETEMBRO

08:30-10:00

Lingua  Galega e Literatura II

10:00-11:30

Bioloxía

 

 

Pontedeume, 1  de xullo de 2020

Xefatura de Estudos

 

Distribuir contido