Consello escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2018_19

DIRECTOR:

Jesús de Andrés Vázquez

SECRETARIO:

Juan Carlos Muñiz Abuín

XEFA DE ESTUDOS:

Rocío Meijueiro Rodríguez

CONCELLO:

Álvaro Carou García

P.A.S.:

Ana María Souto Casanova

ALUMNADO:

Clarisse I. Gallego Fontaine

Iria Martín Nalgo

PROFESORADO:

Manuel J. Álvarez Seoane

Uxía Mª Casal Rey

Mª Carmen Creo Otero

Alejandro Francisco da Rocha

Cristina Pena Souto

NAIS E PAIS:

María Cristina Otero González

Diego Alcaine Torres

María Victoria Vilar Piñeiro

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 

Presidente (o Director): Jesús de Andrés Vázquez

Vicepresidente (o Xefe de Estudios): Mª Rocío Meijueiro Rodríguez

Secretario: Juan Carlos Muñiz Abuín

En representación do profesorado:

Manuel J. Álvarez Seoane

Uxía Mª Casal Rey

Mª Carmen Creo Otero

Alejandro Francisco da Rocha

Cristina Pena Souto

En representación do alumnado:

Clarisse I. Gallego Fontaine

Iria Martín Nalgo

En representación dos pais/nais:

María Cristina Otero González

Diego Alcaine Torres

María Victoria Vilar Piñeiro

En representación do persoal non docente: Ana María Souto Casanova

En representación do concello: Álvaro Carou García

Distribuir contido