Probas Libres

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

Convocatoria das PROBAS  PARA O ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 2019

+INFO

PROBAS LIBRES TÍTULO BACHARELATO 2019

Convocatoria PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL para maiores de 20 anos

+INFO

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

Tes toda a información nesta dirección: INFORMACIÓN

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2015-2016

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algúns dos títulos de técnico ou técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

+ INFO

PROBAS DE ACCESO FP GRAO SUPERIOR. 2016

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016

As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

As persoas que posúan un título de técnico de artes plásticas e deseño poderán solicitar a exención da parte específica da proba no caso de escoller a opción B.

As persoas que posúan un  título de técnico deportivo poderán solicitar a exención da  parte específica da proba no caso de escoller a opción C.

+ info

PROBAS DE ACCESO FP GRAO MEDIO. 2016

Convocatoria probas de acceso grao medio 2016

+info

PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO

CONVOCATORIA 2016 PROBAS LIBRES PARA OBTER O TÍTULO DA ESO.

+INFO

PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

PROBA LIBRE PARA MAIORES DE 20 ANOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL. CONVOCATORIA 2016.

+ INFO

ACCESO A ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES PARA ASPIRANTES QUE NON ESTEAN EN POSESIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

Para máis información sobre as condicións de acceso ás probas das Ensinanzas Artísticas Superiores para aqueles que non contan co título de bacharel, preme na seguinte ligazón:

+ INFO

PROBAS LIBRES F.P.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS FP (LOE). CURSO 2014-15

PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: DO 17 AO 30 DE MAIO DE 2015 ata as 13.00H

PARA MÁIS INFORMACIÓN PREME AQUÍ: +info

 

Distribuir contido