Información Bacharelato

CONVOCATORIA DA PROBA PARA O TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos

+INFO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO. CURSO 2016/17

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO. + INFO

ACCESO ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Convócase a proba de acceso substitutiva ao requisito de titulación pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música, Arte dramático, Deseño e Conservación e restauración de bens culturais, para o curso 2017/18. A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non teñan o título de Bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017, agás os aspirantes ás ensinanzas progesionales de música, para os que a idade mínima de acceso é os 16 anos.

+INFO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO 2015-16

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO 2015-16

+ INFO

Distribuir contido