Course catalogue/Oferta ciclos

Course catalogue/Oferta de ciclos formativos

OFERTA CICLOS FORMATIVOS

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/node/339

Grao Medio

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03 Mantemento electromecánico.

Grao Superior

CSELE03 Automatización e robótica Industrial

CSIMA03 Mecatrónica Industrial

Ensinanzas Especiais: Ensinanzas Deportivas

Ciclo Deportivo Grao Medio: Técnico Deportivo en Baloncesto

Ciclo Deportivo Grao Superior: Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

 

Distribuir contido