Bacharelato

OFERTA EDUCATIVA NO BACHARELATO

A oferta educativa para 1º BACH e 2º BACH tanto na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía como na de Humanidades e Ciencias Sociais, móstrase a continuación:
1ºBACH (Modalidade de Ciencia e Tecnoloxía)
2ºBACH (Modalidade de Ciencia e Tecnoloxía)
1ºBACH (Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais)
2ºBACH (Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais)

Premios Extraordinarios de Bacharelato Curso 2017/18

Se queres obter información para os Premios Extraordinarios de Bacharelato preme a continuación: INFORMACIÓN

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO. CURSO 2016/17

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO. + INFO

ACCESO ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Convócase a proba de acceso substitutiva ao requisito de titulación pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música, Arte dramático, Deseño e Conservación e restauración de bens culturais, para o curso 2017/18. A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non teñan o título de Bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017, agás os aspirantes ás ensinanzas progesionales de música, para os que a idade mínima de acceso é os 16 anos.

+INFO

Distribuir contido