Profesorado do Departamento

PROFESORADO CURSO 2019/20

Laura Rodríguez Díaz (Xefa de Departamento)

María del Carmen Creo Otero (substituta Lourdes Souto Lorenzo)