MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2018_19

DIRECTOR:

Jesús de Andrés Vázquez

SECRETARIO:

Juan Carlos Muñiz Abuín

XEFA DE ESTUDOS:

Rocío Meijueiro Rodríguez

CONCELLO:

Xabier Ríos González

P.A.S.:

Nieves Fariña Buezas

ALUMNADO:

Irea Ferreiro Álvarez

María Araujo Pires

PROFESORADO:

Carmen Fariña Otero

Cristina Pena Souto

---- Posto vacante por traslado do profesor

---- Posto vacante por traslado do profesor

NAIS E PAIS:

Diego Alcaine Torres

María Cristina Otero González

María Victoria Vilar Piñeiro

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 

Presidente (o Director): Jesús de Andrés Vázquez

Vicepresidente (o Xefe de Estudios): María Elena Ferreira Lence

Secretario: Juan Carlos Muñiz Abuín

En representación do profesorado:

Carmen Fariña Otero

Cristina Pena Souto

---- Posto vacante por traslado do profesor

---- Posto vacante por traslado do profesor

En representación do alumnado:

Irea Ferreiro Álvarez

María Araujo Pires

En representación dos pais/nais:

Diego Alcaine Torres

María Cristina Otero González

María Victoria Vilar Piñeiro

En representación do persoal non docente: Nieves Fariña Buezas

En representación do concello: Xabier Ríos González