Evitar navegación.
Principal

IMPORTANTE: NORMAS RELATIVAS A ACTUACIÓN DENTRO DO RECINTO DO INSTITUTO

IMPORTANTE:

NORMAS RELATIVAS A ACTUACIÓN DENTRO  DO RECINTO DO INSTITUTO

  • Debido á situación sanitaria actual e co fin de axilizar os trámites administrativos non se realizarán fotocopias ao público.
  • Tampouco se prestará ningún tipo de material (lapis, gomas, grampadoras, etc)
  • É imprescindible o uso de mascarillas en todo o recinto escolar
  • Dispoñerán de dispensadores de xel hidroalcólico que deberán usar antes de presentar calquera documentación tanto en conserxería como en secretaría.
  • Debe manterse a distancia de seguridade de 2 metros entre persoas.