Evitar navegación.
Principal

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DURANTE O CURSO 2016-2017

  •  Dentro do Departamento impártense as seguintes materias:

ESO: Matemáticas (1º, 2º), Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas (3º, 4º), Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas (3º, 4º), Reforzo (2º), Ámbito científico en ACC(1º,2º) e Ámbito científico en 3º PMAR.

BACHARELATO: Matemáticas I e Mátemáticas I aplicadas.

  • Durante o curso académico 2016-2017, a docencia asignada ó Departamento de Matemáticas estará distribuida da seguinte maneira:

ALBERTO BAÑA ROMERO (TITOR 2º F)

Matemáticas 2º ESO (C, F, D e F)

Reforzo de Matemáticas 2º ESO (ABF,CDE)

MANUELA CANDAL GARABOA (TITORA 1º BAC A)

Ámbito científico ACC

Matemáticas 2º ESO E

Matemáticas I. 1º BAC A

MARÍA DÍAZ DÍAZ (TITORA 2ºA)

Matemáticas 1º ESO B

Agrupamento de Matemáticas 1º ESO AD Matemáticas 2º ESO A

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO D

BERNABÉ FERNÁNDEZ FERREIRO (TITOR 1º ESO C)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO (A, B)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO EF

TAMARA FERNÁNDEZ LÓPEZ (TITORA 4º ESO E)

Matemáticas 1º ESO (A, C)

Matemáticas 2º ESO B

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4ºESO E

MIGUEL MARTA FERREIRO

Agrupamento de Matemáticas 2º ESO DE

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4ºESO (A,D)

Matemáticas aplicadas ás CCSS. 1º BAC C

Mª ÁNGELES MONTERO GÓMEZ ( XEFA DE DEPARTAMENTO)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO C

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO C

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO F

Matemáticas I. 1º BAC B

JOSÉ ALFONSO SOTO REY (SECRETARIO)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO B

JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LEMA (TITOR 3º PMAR)

Matemáticas 1º ESO D

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO E

Ámbito científico 3º PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento)