INFORMACIÓN FAMILIAS

Información variada de interese para as familias sobre distintos aspectos da educación dos seus fill@s.

MENÚS PARA O 1º TRIMESTRE NO COMEDOR ESCOLAR.

PREME AQUÍ para coñecer os menús correspondentes ao 1º trimestre do curso 2017-18, seleccionados pola empresa concesionaria do servizo do comedor escolar para o presente curso, GESCOR. Estes menús, aprobados pola Consellería de Educación e escollidos pola empresa, poden sufrir algunha modificación para adaptalos aos gustos maioritarios do noso alumnado, pero sen esquecer que deben cumprir cos requerimentos establecidos pola Consellería de Educación respecto dunha dieta saudable para os/as comensais.

Queremos tamén recordar que os menús que se serven non se subministran mediante "catering", senón que se cociñan diariamente nas instalacións do centro.

GUÍA DO CURSO 2017-18 PARA AS FAMILIAS

Esta é a pequena guía do curso que se ofrece ás familias nas xuntanza de inicio de curso, que se celebran coa Dirección do centro e cos titores/as dos distintos grupos. Contén información básica de utilidade sobre diversos aspectos do funcionamento do centro ao longo do curso. Esta información complétase coa que vai ofrecendo desde este mesmo sitio web.

HORARIOS DE GRUPOS 17-18

CONSULTA AQUÍ os horarios dos grupos para o curso 2017-2018, coa materia ou materiascor respondente a cada período e o nome do profesor/a que imparte a materia.

CALENDARIO ESCOLAR DO IES DE BECERREÁ 2017-18

Preme aquí para coñecer ao detalle todo o relacionado co calendario escolar do noso centro: datas das avaliacións, días non lectivos, ...

HORARIO DO PROFESORADO PARA A ATENCIÓN DAS FAMILIAS 2017-18

Este é o plano completo que recolle o horario de todo o profesorado do centro para a atención ás familias. Recórdase que é importante avisarnos cuns días de antelación, se é posible, para asegurarnos a posibilidade de poder recibir ás familias que o soliciten na data que se prentende.

IMPORTANTE: LIBROS DE TEXTO DIXITAIS EN 1º E 2º DA ESO PARA O CURSO 17/18

Queremos anunciar á nosa comunidade educativa que, segundo resolución provisional publicada o 20 de xullo pola Consellería de Educación, o IES de Becerreá foi seleccionado  para participar no Proxecto E-Dixgal  a partir do vindeiro curso 2017-18. Isto supón que o alumnado ao que se dirixe, de 1º e 2º da ESO, terá libros dixitais e un ordenador persoal á súa disposición, como substitutos do libro de texto tradicional. Cando elaboramos o noso proxecto para participar no proceso de selección dos 30 centros que se escollerían, decidimos que participasen nel todas as materias destes cursos, agás Inglés (de momento). Así, e aínda que a normativa só esixe un número mínimo de seis materias en cada curso, nós participaremos con dez materias en 1º da ESO e con once en 2º. Isto supón que en ningunha das materias incluídas se precisa adquirir libros de texto.

NOVA DISTRIBUCIÓN DAS SESIÓNS LECTIVAS DENTRO DO NOSO HORARIO

PREME AQUÍ para coñecer a nova distribución das sesións lectivas dentro do horario establecido para o noso centro (que non sufre modificacións). Foi aprobada por unanimidade polo Consello Escolar o día 28 de xuño de 2017, despois de que a proposta fora presentada pola dirección do centro aos distintos estamentos da nosa comunidade educativa no mes de decembro.

INFORMACIÓN FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO E AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2017/18

PREME AQUÍ para obter información sobre o fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/18.

PREME AQUÍ para obter información sobre as axudas para adquisición de material escolar para o curso 2017/18.

PREME AQUÍ para ver a Orde que regula os dous apartados anteriores.

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DESPOIS DA RENOVACIÓN

Esta é a composición do Consello Escolar do noso centro despois do proceso de eleccións desenvolto en novembro de 2016 para a súa renovación.

Distribuir contido