INFORMACIÓN FAMILIAS

Información variada de interese para as familias sobre distintos aspectos da educación dos seus fill@s.

INFORMACIÓN FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO E AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2017/18

PREME AQUÍ para obter información sobre o fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/18.

PREME AQUÍ para obter información sobre as axudas para adquisición de material escolar para o curso 2017/18.

PREME AQUÍ para ver a Orde que regula os dous apartados anteriores.

CALENDARIO FIN CURSO 16-17

ESTE É o calendario referido ás datas de exames (ordinarios e para pendentes), avaliacións, entregas de notas, revisión de exames e reclamacións, para o remate de fin de curso 2016/17.

CONVOCADAS AXUDAS PARA FORMACIÓN EN INGLÉS, DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA ESO E BAC

PREME AQUÍ para obter información sobre a convocatoria de axudas para a formación en linguas estranxeiras (mellora das compentencias en lingua inglesa), convocadas pola Consellería de Educación e que inclúe ao alumnado da ESO e BAC. O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 27 de marzo.

INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE RESERVA DE PRAZA E ADMISIÓN DO ALUMNADO.

A normativa que regula o proceso de admisión do alumando nos centros educativos, aparece recollida tanto no decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro), como na orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo), modificada pola orde do 25 de xaneiro de 2017.

O nº de postos escolares ofertado no IES de Becerreá para o próximo curso son:

ESO: 30 alumnos/as (un grupo)

BAC: 33 alumnos/as (un grupo)

Os prazos de presentación de solicitudes de reserva de praza e admisión son os seguintes:

- do 1 ao 15 de febreiro de cada ano, para o alumnado que, procedente dos dous centros  adscritos (CEIP San Xoán e CEIP As Nogais), reservan praza no noso centro (Anexo I).

A listaxe definitiva do alumnado admitido publicarase antes do 28 de febreiro no taboleiro de anuncios do centro.

NOVA INFORMACIÓN SOBRE AS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 2016-17

DESCARGA AQUÍ  o documento que resume a información contida nas instrucións que a Consellería de Educación enviou aos centros sobre a avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade para o presente curso 16-17.

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA ALTERNATIVA

Podes desacargar aquí a presentación e análise da proposta de distribución horaria que modificaría á actual.

A dirección do IES de Becerreá está á disposición de calquera membro da comunidade educativa que solicite información ou aclaracións sobre esta proposta de horario.

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DESPOIS DA RENOVACIÓN

Esta é a composición do Consello Escolar do noso centro despois do proceso de eleccións desenvolto en novembro de 2016 para a súa renovación.

PROXECTO EDUCATIVO DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ para descargar o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico, ademais de recoller os aspectos normativos máis relevantes do proceso educativo do noso alumando.

PLAN DE CONVIVENCIA DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ  para coñecer o texto completo do Plan de convivencia do noso centro, que inclúe distintos aspectos que regulan a convivencia e o funcionamento do centro, intentando facer del un espazo de aprendizaxe para a convivencia. Así, inclúe a organización o desenvolvemento da mediacións en conflitos escolares, os dereitos e deberes dos distintos estamentos da comunidade educativa, as normas de convivencia, a corrección de condutas contrarias ás mesmas, así como o protocolo de actuación para o tratamento e prevención do acoso escolar e do ciberacoso.

Distribuir contido