Información COVID-19 CURSO 20-21

Información para a nosa comunidade educativa sobre as medidas de seguridade, hixiene e organización a respectar durante o curso 2020-21.

PLAN DE ADAPTACIÓN DO CENTRO Á SITUACIÓN COVID, PLAN DE CONTINXENCIA E PROGRAMA DE ACOLLIDA

DESCARGA AQUÍ O PLAN DE ADPATACIÓN do IES de Becerreá á situación provocada pola Covid-19. Nel recóllese a nova organización de distintos aspectos da vida cotiá do centro para facer fronte as demandas esixidas pola situación sanitaria na que nos atopamos. É o documento que regulará importantes actuacións da nosa vida diaria ata o cese desta situación.

ESTE É O PLAN DE CONTINXENCIA, que regulará actuacións diante da aparición dun gromo no centro, así como as que se desenvolvan en caso de ensino non presencial.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DAS FAMILIAS E ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN

DESCARGA AQUÍ (formato PDF) OU AQUÍ (documento de texto) esta declaración responsable a presentar polas familias no centro, comprometéndose á relización da enquisa de autoavaliación clínica do Covid (que se inclúe no protocolo da Consellería), e pola que tamén se comprometen a non enviar aos fillos/as ao centro no suposto de presentación de síntomas ou por convivencia, dentro da familia, cun posible afectado/a. Este documento deberá entregarse no centro nos primeiros días de clase, fisicamente (a través dos seus fillos/as) ou por correo electrónico. PREMENDO AQUÍ podes coñercer a enquisa de autoavalición clínica do Covid.

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DOS CENTROS Á COVID 19 PARA O CURSO 20-21

DESCARGA AQUí a guía da Consellería de Educación para a volta segura ás aulas, que sinala os aspectos máis salientables do “PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021” editado conxuntamente polas Consellerías de Educación e Sanidade. . E AQUÍ podes ver un resumo máis amplo do protocolo mencionado, por se queres obter información máis detallada. Este documento amplía a información máis salientable para o alumnado e as familias, coas normas a respectar e as actuacións a desenvolver pola comunidade educativa sobre esta cuestión actual.

Distribuir contido