MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2018-2020

ESTA é a constitución do Consello Escolar do noso centro despois das eleccións celebradas en novembro de 2018. O próximo proceso electoral para a renovación do mesmo terá lugar en novembro de 2020.