PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE MODALIDADE E DE OPCIÓN DA ABAU 19/20

DESCARGA AQUÍ  o documento publicado pola CIUG, no que se recollen os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e de opción para o acceso ás ensinanza oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia.

Respecto ás ponderacións para as dobres titulacións, o criterio da CIUG é que se consideran as ponderacións de cada unha das titulacións que a compoñen e, en caso de discrepancia, terase en conta a maior ponderación.