INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE OS EXAMES

NESTE DOCUMENTO obterás información sobre aspectos das probas: materias da parte obrigatoria e voluntaria, cualificación dos exames, procedementos de revisión das cualificacións, ...