DIA DA MULLER TRABALLADORA

Con motivo do Dia da muller traballadora, o profesor Toño elaborou un vídeo coa colaboración de parte do profesorado e alumnado do instituto: