Saltar navegación.
Inicio
             Ponteareas

Iniciar sesión: Acceso

Claustro 2021-2022

Claustro 2021-2022

   A continuación faise a relación dos membros do claustro de profesores do curso 2020-2021, agrupados por especialidades. As xefaturas de departamento están sinaladas en negrita.

 

 
Sonia Míguez Soto
 
María Isabel Rodil López
 
José Costas Davila
 
Irene González Fernández
 
 
 
Jordi Verdejo Lluch
 
José Emilio Gómez Fernández
 
Rebeca Gómez Ramos
 
Roberto Tato Bello
 
 
 
Enedina Palacios Díaz
       
 
 
José Manuel Camba Sánchez
 
Mª Isabel López Rodríguez
 
Aia Rodríguez Somoza
 
Lucía Mazaira Vázquez
 
Alicia Fernández Pinal
 
Julia Alonso Rodríguez
 
  
 
Laura Cal Delgado
 
Álvaro Groba Casal
 
Marcos Suárez Martínez
 
  
  
Raquel Eirey Pérez
 
David Pérez Vidal
  
   
 
María Iglesias Carrera
 
  
 
Josefina Estévez González
 
  
 
Alejandra Soto Moure
 
Laura Grandal González
 
Noemí Rodriguez Otero
 
Silvia Costas Fernández
 
 
 
María Pilar Blanco Lamosa
 
 
 
María Elena Lorenzo González
 
Manuel Sobrino Eiriz
 
  
 
Carmen María Prego Lamas
 
José Luis Campelo Ledo
 
 
 
Pilar Sainza Arias Cerdeiriña
 
Daniel José Blanco Alonso
 
  
 
Irene Lemos Ucha
 
María Pilar López Pérez
 
 
 
María Cristina Pérez Pérez
 
Lucia Novas Garrido
 
Andrea Castelo Veiga
 
Ana Belén Suárez Bugarín
 
 
 
Alexandre Cendón González
 
 
 
Jennifer Rodríguez Varela
 
 
 
María Teresa Carro Sobral
 
 
 
José Carlos Pérez Montes
 
Gerardo Villar Fernández
Distribuir contido