Documentos

Programación de Matemáticas curso 16-17

Curso 2015-2016. Plan de traballo para pendentes da ESO

Repártese a materia en dúas partes para examinarse por parciais de cada unha delas. As probas realizaranse no segundo e terceiro trimestre. Se desta forma non se supera a materia, haberá unha proba final no mes de maio.

Curso 2015-2016. Plan de traballo para pendentes de bacharelato

Haberá unha proba de toda a materia no segundo trimestre e de non superar ésta, haberá outro exame global no terceiro trimestre. 

Distribuir contido