Documentos

Documentos de interese para o profesorado

Permisos, licenzas e vacacions do persoal docente

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Pinchando no seguinte enlace, www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20160115_permisos_licenzas_vacacions.pdf, tedes a nova normativa sobre o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente.

Solicitude para asistir a actividades de formación

Xustificante de faltas do profesorado

Adxúntanse o Anexo IV e o Anexo V

Documentación das actividades.

____________________ DOCUMENTO 1 ____________________ 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Formulario da proposta de actividade de cada departamento.

Non se aceptan máis respostas por esta vía (FORA DE PRAZO)

 

Distribuir contido