Documentos

Documentos de interese para o profesorado

Solicitude para asistir a actividades de formación

Xustificante de faltas do profesorado

Na seguinte ligazóns podedes descargar o documento para xustificar as faltas en formato PDF e reenchible:

PDF reenchible 

Documentación das actividades.

____________________ DOCUMENTO 1 ____________________ 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Formulario da proposta de actividade de cada departamento.

Non se aceptan máis respostas por esta vía (FORA DE PRAZO)

 

Permisos, licenzas e vacacions do persoal docente

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Pinchando no seguinte enlace, www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20160115_permisos_licenzas_vacacions.pdf, tedes a nova normativa sobre o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente.

Primeiros pasos a seguir para poder publicar na web do Centro

Aquí tedes unha pequena guía de oito pasos para publicar contidos na web do Centro. 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO / PLAN DE CONVIVENCIA

Documentos de organización do centro (ver adxuntos)

  • PEC. Proxecto educativo de centro
  • Plan de convivencia
  • Plan de autoprotección

 

Distribuir contido