Consello escolar

Composición do Consello Escolar

 A composición actual do Consello Escolar do centro é a seguinte:

Equipo directivo:

         Manuel Lado García (Director)

         María del Mar Platero Vilaboa (Xefa de estudos)

         Elena Fernández Domínguez (Secretaria)

Profesorado:

         Margarita Cachaza Valeiro

         Cristina Álvarez Pérez

         Anxo Iglesias Mariño

         Manuel Anxo Fortes Torres

         Inmaculada González Álvarez

         Oliva Pena Comesaña

         Xoán Carlos Pombo Vidal

Alumnado

         Arturo Peixoto Sánchez

         Miguel Ángel Fernández Fernández

         Sara Cruz Fernández

         Unai Ortiz de Lejarazu Martínez

Nais e pais

         Francisco J. Albertuz Carneiro

         José Luis Mariño Méndez

ANPA

         Ana Lemos Piñeiro

Persoal de administración e servizos

         Fernando Rodríguez Fernández

Concello

         Paula Bouzón Barros

Distribuir contido