Curso 2019-2020

017, número de teléfono de consultas do INCIBE

O INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridade) pón a disposición de todos (familias, alumnado e profesorado) un número de teléfono, o 017, gratuito e confidencial para dúbidas e consultas en materia de ciberseguridade, así como problemas asociados ao uso das novas tecnoloxías: riscos protección de dispositivos, control parental, ciberbullying, sexting, grooming, uso excesivo da tecnoloxía, mediación parental, ferramentas dispoñíbeis para a educación, etc...

Instrucións da Consellaría de educación para o 3º trimestre

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

MODELOS DE EXAME PARA AS ABAU 2020

Neste enderezo da CIUG están publicados os modelos dos exames das ABAU de 2020.
»

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a

Con motivo do mantemento da situación de emerxencia de saúde pública causada polo COVID-19, e conseguinte suspensión da actividade lectiva presencial desde o pasado 13 de marzo, unha vez rematadas as vacacións de semana santa e coa finalidade que os centros educativos poidan iniciar a organización da súa actividade neste terceiro trimestre:

Plan de formación de xuventude e voluntariado durante a emerxencia sanitaria do COVID-19

A Xunta oferta un plan de formación de xuventude e voluntariado durante a emerxencia sanitaria do COVID-19

Distribuir contido