Curso 2019-2020

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas para dar cumprimento ao punto 6 das devanditas instrucións.

Programa ARCO (Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación)

Durante as clases non presenciais seguimos contando coa valiosa colaboración da profesora de ARCO (Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación), unha iniciativa cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020/21

 Todas as solicitudes de admisión presentadas para o vindeiro curso académico 2020/21 foron admitidas

Calendario de exames de pendentes (alumnado de 2º de bacharelato con pendentes de 1º de bacharelato)

Os exames serán telemáticos. As probas poderían ser presenciais se se puidesen realizar no centro educativo nesas datas.

Educación reabre mañá luns, día 11, o prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21

- As familias interesadas que non tiveran formalizado os trámites, suspendidos pola declaración do estado de alarma, dispoñen de prazo ata o

Horario da ABAU 2020

Horario das ABAU de 2020
Distribuir contido