Organigrama

Composición do Consello Escolar

 A composición actual do Consello Escolar do centro é a seguinte:

Equipo directivo:

         María del Mar Platero Vilaboa (Directora)

         Catherine Diz Álvarez (Xefa de estudos)

         Cristina Álvarez Pérez (Secretaria)

Profesorado:

         Araceli González Andrade

         José Ángel Iglesias Mariño

         Conchita Monroy Costas

         María Jesús Pérez Fernández

         Begoña Recondo Burgo

         María José Sánchez González

         Daniel Sánchez Limón

Alumnado

         Aarón Domínguez Costas

         Elena Durán Fernández

         Daniel Puentes Gallego

         Olalla Yagüe Novoa

Nais e pais

         María Rosa Costas Fernández

         María Dolores Rial Vázquez

ANPA

         Manuel Piñeiro Lorenzo

Persoal de administración e servizos

         Fernando Rodríguez Fernández

Concello

         Iria Lamas Salgueiro

Titores por grupo. Curso 18/19

   Relación de titores de todos os grupos, horas de recepción a pais e  dirección de correo utilizado para a xestión da titoría. É necesario concertar previamente a cita co titor para poder ser atendido na hora establecida.  

Grupo

Nome

Día

Hora

Alumnos

Correo

1º ESO  A

Garrido González, Dorinda

Xoves

10:20

22

1aeso@augadalaxe.com

1º ESO  B

Suárez Gestal, María de los Ángeles

Xoves

11:10

21

1beso@augadalaxe.com

2º ESO  A

Cabaleiro Barroso, Alfonso Manuel

Venres

11:10

27

2aeso@augadalaxe.com

2º ESO  B

Conde González, Tania

Venres

11:10

27

2beso@augadalaxe.com

3º ESO  A

Fernández Sampayo, Noemi

Martes

11:10

14

3aeso@augadalaxe.com

3º ESO  B

de la Torre Álvarez, Inés

Xoves

12:30

22

3beso@augadalaxe.com

3º ESO  C

Miramontes Castro, Margarita

Venres

12:30

8

3ceso@augadalaxe.com

4º ESO  A

Álvarez del Castillo, María José

Xoves

11:10

25

4aeso@augadalaxe.com

4º ESO  B

Cernadas Vázquez, Lucinda

Rodríguez Domínguez, Ramón

Lucinda: Luns

Ramón: Mércores

L: 10:20

R: 12:30

26

4beso@augadalaxe.com

1º BACH.  A

Recondo Burgo, Begoña

Mércores

11:10

25

4ceso@augadalaxe.com

1º BACH.  B

Vázquez Lareo, Paz

Venres

10:20

19

1abac@augadalaxe.com

1º BACH.  C

Sánchez Limón, Daniel

Xoves

11:10

21

1bbac@augadalaxe.com

2º BACH.  A

Tomé Sanmartín, María José

Xoves

11:10

24

2abac@augadalaxe.com

2º BACH.  B

Pérez Fernández, María Jesús

Venres

10:20

21

2bbac@augadalaxe.com

2º BACH.  C

Martínez Tajes, Noelia

Mércores

11:10

24

2cbac@augadalaxe.com

Equipo directivo

Composición de equipo directivo

Profesores por departamento. Curso 14/15

Relación dos profesores do centro no curso 14/15 organizados por departamentos didácticos.  

Departamento

Profesores

Dpto. Orientación

Álvarez Pérez, Cristina

Gutiérrez Cosío, Amalia

 Dpto. Música

Álvarez Vázquez, Sergio

 Dpto. Latín e Grego

Bernal Bárcena, José María

 Dpto. Artes Plásticas

Cabo Martínez, Francisco

Garrido González, Dorinda

Dpto. Educación Física

Sánchez Limón, Daniel

Iglesias Mariño, José Ángel

 Dpto. Relixión

Cernadas Vázquez, Lucinda

Dpto. Galego

Costas Fernández, María Concepción

Blanco Miguel, Berta

González Andrade, Araceli

Dpto. Francés

Diz Álvarez, Catherine

Rodríguez Andrade, Inmaculada

Dpto. L. Castellana

Eiroa Álvarez, María Beatriz

de la Torre Álvarez, Inés

del Valle González, Eva

Dpto. Filosofía

Fortes Torres, Manuel Anxo

Ruiz Seco, Ramón A.

Coor. E. N. L.

Iglesias Mariño, José Ángel

Dpto. Bioloxía

Miramontes Castro, Margarita

Cifuentes Torres, Alberto

Maria de los Ángeles Suárez Gestal

 

Dpto Matemáticas

Pena Comesaña, María Oliva

González Álvarez, Inmaculada

Platero Vilaboa, María del Mar

Vidal Costas, María

Dpto. Economía

 

José Pereira Cabezuelo

Dpto. Inglés

Recondo Burgo, Begoña

Monroy Costas, Conchita

Pérez Fernández, María Jesús

Platero Pérez, Carolina

Dpto. Física e Química

Tomé Sanmartín, María José

Alfonso Manuel Cabaleiro Barroso

Dpto Historia

Vázquez Rozas, Roberto

Álvarez del Castillo, María José

Mosquera Veleiro, José Luis

Dpto. Tecnoloxía

Veiga Teijeira, Fátima María

Fernández Domínguez, Elena

Pombo Vidal, Xoán Carlos

Distribuir contido