Xornada de presentación do Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O campus de Ourense acolle unha xornada aberta de presentación do Grao de Enxeñaría Aeroespacial, titulación única no mapa universitario galego que comezou a impartirse neste campus no curso 2016/2017. A xornada, especialmente orientada ao estudantado interesado en cursar estes estudos o vindeiro curso, permitirá ás persoas asistentes coñecer as características deste grao e as súas saídas profesionais. Durante o seu desenvolvemento, as persoas asistentes terán a oportunidade de ter contacto directo coas persoas responsables do centro, co seu persoal docente e con empresas do sector para aclarar dúbidas, ademáis de ver diferentes videos sobre a Agrupación Aeroespacial da Universidade de Vigo, a titulación, e a profesión para a que habilita estes estudos.
As persoas responsables do centro tentarán aclarar todas as dúbidas que se presenten.

Día: 15 de xuño de 2018
Hora: 10:00 
Lugar: Salón de actos Marie Curie. Edificio Politécnico. Campus de Ourense