Calendario de probas finais e Horario de avaliacións 2º Bacharelato

http://www3.uji.es/~vrubert/google/images/intro/logo_calendar.pngHorario avaliacións 2º Bacharelato

Venres 19 de maio

              12:00-12:30         Avaliación de pendentes                               Lugar: Aula tecnoloxía

 

Luns 22 de maio                                                                                  Lugar: Biblioteca.

18:50 – 19:10      2º Bach A

19:10 – 20:00      2º Bach B

20:00 – 20:50      2º Bach C

20:50                 Conxunta

 

22 de maio             Publicación das notas ao finalizar a avaliación.
23 de maio             Entrega de boletíns. Ás 12:00 Hs.
23 e 24 de maio      Período de reclamacións no Centro.

23 - 26 de maio      Pre-Matrícula Ordinaria na proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á  niversidade na secretaría do Instituto.

25 de maio            Límite de resolución das reclamacións no Centro ata as 11:00 Hs e comunicación ós pais ata as 12:00 Hs.

26 de maio            Solicitude por escrito para que a dirección remita o expediente de reclamación  ao/á presidente/a da comisión de supervisión ata ás 12:00 Hs.

29 de maio             Comunicación á comisión de supervisión da relación do alumnado que presentou reclamación.

29 de maio             Reclamación nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados na  ABAU (ata as 14.00 Hs).

 

 

PROBAS FINAIS 2º Bach 2017

 

HORAS

Luns 15 de maio

Martes 16 de maio

Xoves 18 de maio

Venres 19 de maio

1ª h:       9:30-10:20

Inglés

Historia de España

Matemáticas II

Xeografía

Economía

Bioloxía

Física

Latín II

Mat. Aplicadas II

2ª h:     10:20-11:10

3ª h:     11:10-12:00

Recreo 12:00-12:30

 

 

 

 

4ª h:     12:30-13:20

Lingua Castelá

Lingua Galega

Química

Debuxo Tec. I e II

Hª da Filosofía

MEN

Xeo. Hº. de Galicia

EFID

Anal. Music. II

CTA

Psicoloxía

Fund Da Admón. e X.

5ª h:     13:20-14:10

6ª h:     14:10-15:00

7ª h:     17:00-17:50

Tecnoloxía Ind. II

 

 

 

8ª h:     17:50-18:40

TIC II