INFORMACIÓN DO BANCO DE LIBROS

Tal como acordouse na reunión do día 2 de xullo, estes son os libros que o banco de libros recomenda comprar os pais os que lle concederon o cheque para a compra de libros:

 O NÚMERO DE LIBROS QUE PODEDES COLLER DEPENDERÁ DA CUANTÍA DO CHEQUE.

1º ESO
-       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
-       LINGUA E LITERATURA GALEGA.
-       MATEMÁTICAS.
-       INGLÉS.
-       FRANCÉS.
2º ESO
-       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
-       LINGUA E LITERATURA GALEGA.
-       MATEMÁTICAS.
-       INGLÉS.
-       FRANCÉS.
3º ESO
-       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
-       LINGUA E LITERATURA GALEGA.
-       INGÉS.
-       MATEMÁTICAS.
-       TECNOLOGÍA.
4º ESO
-       MATEMÁTICAS.
-       LINGUA E LITERATURA GALEGA.
-       INGLÉS.
-       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

-       TECNOLOGÍA.

 

-    

                                               ANPA “AS GAIANDAS”