Presentación do curso 2013-2014

A presentación do curso ás nais/pais será nas datas que se indican abaixo e posteriormente poderán reunirse co titor/a correspondente.

PCPI: 26 de setembro ás 20:00h.

ESO: 30 de setembro ás 20:00h.

BACH: 2 de outubro ás 20:00h.

Lugar: salón de actos do Centro.