Banco de Libros. Datas de recollida de libros.

As familias que recibiron libros do Banco de Libros do IES Auga da Laxe xa poden pasar a devolvelos nas seguintes datas:

-martes 25 , 1º e 2º da eso
-mércoles 26, 3º e 4º de eso
-xoves 27, 1º e 2º de bacharelato
 
Todos os días en horario de 16:00 h a 20:00 h da tarde.
Lembramos que os alumnos ou alumnas que teñan algunha materia suspensa poden devolver o libro despois da proba de setembro.