Convocatoria de axudas a alumnado NEAE para o curso 2023-2024

Abriuse a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o vindeiro curso escolar 2023-2024. As solicitudes poderán realizarse desde o 8 de maio ata o 20 de setembro na seguinte dirección:

https:// www.becaseducacion.gob.es/portada.html 

ou na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional: 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html