Calendario dos exames finais do curso 2021-2022 (do 20 ao 22 de xuño):

O calendario contén as probas correspondentes ás seguintes convocatorias e niveis:

- Probas finais das materias pendentes da ESO (todos os cursos).
- Convocatoria extraordinaria de 1º de Bacharelato.
- Convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato.
- Convocatoria extraordinaria das materias pendentes de 1º de Bacharelato.

Ligazón ao calendario.