Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria de 2022.

Prazo de inscrición

 

Probas de acceso a ciclos formativos de Grao medio: o prazo de presentación estará abranguido entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.

 

 - Realización da proba: 25 de maio

 

Probas de acceso a ciclos formativos de Grao superior: o prazo de presentación estará abranguido entre os días 31 de xaneiro e 11 de febrero de 2022, ambos os dous incluídos.

 

- Realización da proba: 28 de abril

 

Toda a información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas