Composición do Consello Escolar 2021-2022

Integrantes por cargo

 • Presidenta: Dna. Mª Concepción Costas Fernández, directora do centro.
 • Secretaria: Dna. Cristina Álvarez Pérez, secretaria do centro.
 • D. Francisco Albertuz Carneiro, xefe de estudos do centro.

Representantes do profesorado

 • Dna. Araceli González Andrade (2018-2022)
 • Dna. Mª Josefa Sánchez González (2018-2022)
 • Dna. Montserrat Rodríguez Paz (2021-2024)
 • Dna. María Álvarez Cebrián (2021-2024)
 • Dna. Inmaculada González Álvarez (2021-2024)
 • Dna. Paz Vázquez Lareo (2021-2022)
 • Dna. Catherine Diz Álvarez (2021-2022)

Representantes do alumnado

 • D. Zekarias Fernández-Arroyo Watson (2018-2022)
 • Dna. Uxía Correa Fernández (2020-2022)
 • Dna. Antonella Larrascq Álvarez (2021-2024)
 • D. Brais González Vázquez (2021-2024)

Representante do Persoal non docente

 • D. Fernando Rodríguez Fernández (2021-2024)

Representantes das nais, pais e titores legais

 • Dna. Bárbara Manuela Costas Fernández (2021-2024)
 • Dna.  Yolanda Martínez Nandín (2021-2022)
 • D. Manuel Piñeiro Lorenzo, representante da ANPA.

Representante do Concello de Gondomar

 • Dna. Araceli Regueiro Pereira