Proclamación de candidaturas ás eleccións do Consello Escolar

A Xunta Electoral do centro para as eleccións ao Consello Escolar proclamou con data do 17 de novembro as candidaturas presentadas nos distintos sectores da comunidade educativa. As listaxes están expostas no taboleiro da entrada do instituto. Ábrese un prazo de reclamacións de dous días (18 e 19 de novembro).