INSTRUCIÓNS PARA A ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19