FONDO SOCIAL EUROPEO

 

 

Os contratos-programa IGUÁLA-T e REFÓRZA-T, a iniciativa ARCO e o PMAR foron cofinanciados polo Fondo Social Eurpeo durante o curso 2019-2020.