Novos modelos de exame para as ABAU de 2020

Neste enderezo da CIUG están publicados os modelos dos exames das ABAU de 2020.
https://ciug.gal/gal/abau/modelos.