Vías de comunicación co alumnado durante o período de suspensión das clases.

Neste documento (pique aquí: https://cutt.ly/1tQJBbu) figuran as vías seguidas polo profesorado para comunicarse co seu alumnado (e viceversa) durante o período de suspensión das clases. É un documento aberto no que, coas circunstancias, o profesorado pode actualizar a información.

Cóidense. 

https://cutt.ly/1tQJBbu