Vías de comunicación co alumnado durante o período de suspensión das clases.

Neste documento (pique aquí: https://bit.ly/2S3XU4a) figuran as vías seguidas polo profesorado para comunicarse co seu alumnado (e viceversa) durante o período de suspensión das clases. É un documento aberto no que, coas circunstancias, o profesorado pode actualizar a información.

Cóidense. 

https://bit.ly/2S3XU4a