Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19