Ante a suspensión das clases.

 

Polas noticias publicadas na prensa as clases suspenderanse dende o luns 16 de marzo e durante catorce días. Mañá venres, o instituto permanecerá aberto. Será decisión das familias que o alumnado acuda durante o venres ao centro.
Postos en comunicación cos nosos superiores avisan de que nas próximas horas enviarán aos centros as instrucións que consideren pertinentes e que lles faremos saber.