ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020/21

 Todas as solicitudes de admisión presentadas para o vindeiro curso académico 2020/21 foron admitidas

 

Toda a información sobre a admisión do alumnado para o próximo curso 2020/21: principais novidades, lexislación, calendario, documentación, formularios.

 

PRINCIPAIS NOVIDADES

A principal novidade na admisión de alumnado para o próximo curso 2020/21 é que se pode facer directamente desde a web admisión.

 

LEXISLACIÓN

 Decreto 254/2012

 Orde do 12 de marzo de 2013 - Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 

 Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 

CALENDARIO

 Calendario proceso de admisión

 

WEB ADMISIÓN

Admisión alumnado

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Formulario solicitude de admisión

Fotocopia DNI da/o alumna/o se o ten

Certificado de matrícula do curso actual

 

 

Número de prazas vacantes para o curso 2020/21

Curso

 Vacantes

1º ESO

20

2º ESO

9

3º ESO

14

4º ESO

8

   
   

Curso

 Vacantes

1º Bac.

21

2º Bac.

22