Calendario de exames, horario de avaliacións e calendario fin de curso de 2º de bacharelato

Calendario de exames, horario de avaliacións e 
calendario fin de curso de 
2º de bacharelato

 

 

 

DÍA / HORA

Luns 13 de maio

Martes 14 de maio

Mércores 15 de maio

Xoves 16 de maio

09:30 – 12:00

Lingua Galega e Lit. II

Historia de España

Métodos Est. e Num.

Xª e Historia de Galicia

Ética e Filosofía do D.

 

Lingua Castelá e Lit. II

12:00 – 12:30

DESCANSO

12:30 – 15:00

Grego II

Economía da Empresa

Historia da Arte

Bioloxía

Xeografía

Física

CTA

Análise Musical II

DA II

Tec. Industrial II

 (12:30 – 13:30)

Química

Historia da Filosofía

DT II

Latín II

Matemáticas II

Mat. Apl. II

Psicoloxía

TIC II

(14:00 – 15:00)

 

MEDIODÍA

17:00 – 18:40

Inglés

 

 

 

 

 

Horario pre-avaliacións, avaliacións e avaliación conxunta 2º Bacharelato

               Pre-avaliacións

                           Luns  20 de maio                                                 Lugar: Biblioteca.

            18:50 – 19:20                2º Bach A

            19:20 -- 19:50                2º Bach B

            19:50 – 20:20                2º Bach C 

 

                                                                              Avaliacións

                             Martes  21 de maio                                               Lugar: Biblioteca.

            16:30 – 16:45                 2º Bach A

            16:45 – 17:00                 2º Bach B

            17:00 – 17:15                 2º Bach C

   17:15 –                          Avaliación conxunta

           

 

 

21 de maio               Comunicación ao alumnado das notas ao finalizar a avaliación.

22 de maio               Entrega de boletíns ás 12:00.

22 e 23 de maio       Período de reclamacións no centro ata as 14h.

24 de maio               Límite de resolución das reclamacións no centro ata as 11:00 e comunicación ás familias ata as 12:00.

23 – 27 de maio      Prematrícula na proba ABAU nos centros de secundaria, onde se entregará a cada solicitante un resgardo                    de matrícula e as instrucións sobre a aplicación NERTA. O código de activación da conta á aplicación NERTA                seralles remitido por correo electrónico.

27 de maio               Solicitude por escrito para que a dirección remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da

                                 comisión de supervisión ata ás 12:00.

28 de maio               Reclamación nos centros de Secundaria das listaxes provisionais de matriculados nas ABAU ata as

                                14.00.