Skip to Content

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017/2018

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018

Con data 22 de maio de 2017, saíu publicada no DOG a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2017/2018.

OBXETO DA CONVOCATORIA

- Participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/2017

- Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en educación especial.

- Convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en ESO e EE.

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/2017. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño de 2016 agás para o alumnado que teña algunha materia pendente que poderá quedarse co libro pendente ata o 7 de setembro de 2016. A falta de devolución será causa de exclusión.

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido.

- Destinar o importe do vale de libros a adquirir os libros que indique o centro.

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

- Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- A asignación de libros e contía das axudas pódense consultar na Orde de referencia.

SOLICITUDES

Deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado (ANEXO I) dispoñible na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, no portal educativo, enderezo https://edu.xunta.es, nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería, na web do Instituto ou ben en Secretaría.

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 23 de maio e remata o 23 de xuño e 2017, ambos inclusive.

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza de formación profesional básica no curso 2017/18 e formalice a matrícula no curso de ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario e a solicitude para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun mes dende a formalización da matrícula

 

AdxuntoTamaño
ANEXO I - SOLICITUDE.pdf2.2 MB


page | by Dr. Radut