Skip to Content

 

http://picasion.com/

Instalacións

Edificio A  Edificio principal: oficinas, sala de profesores, biblioteca, salón de actos, cafetería, laboratorios, aulas de informática, aulas de debuxo e de plástica, aula de tecnoloxía industrial; tamén aulas de uso xeral: 00 á 10 e da 11 á 21.
 EdificioB             Edificio no que se sitúan os ciclos formativos das familias de Administración e tamén de Edificación e Obra Civil. Tamén se albergan aulas de Bacharelato: da 22 á 27 e da 28 á 34.
 Edificio C  Neste edificio sitúanse talleres e altillos dos ciclos da familia de Electricidade e Electronica e tamén de Transporte e mantemento de vehículos.
 Edificio D  Edificio destinado a aulas de ciclos e aula de tecnoloxía industrial de bacharelato no primeiro andar (da 41 á 43) e  talleres de ciclos de Transporte e mantemento de vehículos na planta baixa.
 Edificio E  Edificio destinado a talleres e aulas técnicas de ciclos formativos da familia de Transporte e mantemento de vehículos.
 Edificio F  Polideportivo.
 Edificio G  Aula de música.


book | by Dr. Radut