Skip to Content

Información xeral de admisión. Curso 2024/2025

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente.

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes  (*) e de formalización da matrícula.

Instruccións para FP ordinaria. Prema aquí.

Prazos FP Ordinario. Prema aquí.

Instruccións para FP básica. Prema aquí.

Prazos FP Básica. Prema aquí.

(*) Usar a aplicación web CiclosAdmision

 

Alumnos de segundos cursos de FP:

-Solicitude 2º FP Básica.Prema aquí

-Solicitude 2º CM e CS.Prema aquí.