Localización, Documentos de organización do centro, Organigrama, Secretaría

NOVIDADE!! NOVO TELÉFONO DO IES AS INSUAS

 o IES As Insuas cambiou os seus números de teléfono e fax, que pasan a ser os seguintes:

 

MATRICULACIÓNS DO IES AS INSUAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2016/17

A continuación especifícanse os prazos de presentación da solicitude de matrícula do IES As Insuas para o curso académico 2016/2017 no seu prazo ordinario (xuño-xullo):

SOLICITUDES DE FONDO LIBROS, AXUDAS DE LIBROS E DE MATERIAL PARA O CURSO 2016/17

Abriuse o prazo para presentar as solicitudes para o vindeiro curso académico 2016/2017 de:

LIBROS DE TEXTO 2015-2016

No documento adxuntos pódese consultar as listaxes xerais de libros para o curso 2015-2016, e en particular a lista de libros que deben comprar as familias.

Cadro de persoal do centro, curso 2016-2017

Neste documento pódese consultar o cadro completo do persoal do IES As Insuas:

 

 

Programación Xeral Anual

Se se preme nos adxuntos pódese acceder aos documentos de "Plan Anual", "Horario Xeral do Centro", "Datos de matrícula", "Programación anual de Actividades Extraescolares e Complementarias" e "Plan anual de Actividades de potenciación da lingua Galega".

  

Proxecto Educativo do Centro

Se se preme nos adxuntos pódese acceder o documento de "Principios e Fins Educativos do Centro" ,e as "Normas de Convivencia, Organización e Funcionamento" do centro escolar.

Lexislación Educativa

Neste arquivo pódese consultar a lexislación educativa:

 

 

 

Distribuir contido