MÁIS DE CEN EMPRESAS COMPROMETÉRONSE CO USO DO GALEGO