Sobre a "imposición do galego"

Neste vídeo podedes informarvos das razóns que se deron para falar da imposición do galego e eliminar o Decreto 124/2007 do galego no ensino non universitario.

Ir ao vídeo: GOLPE Á LINGUA