PREPARA A PROBA DE "PENDENTES" (1º ESO)

Se tés pendente as MATEMÁTICAS do 1º nivel, eiquí tés o enlace a unha PÁXINA INTERACTIVA que che gustará moito.

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/indice.htm

Segue as expliacións e intenta face-las ACTIVIDADES. Logo fas tamén as AUTOAVALIACIÓNS para comproba-lo que sabes.

Os temas que tes que repasar desa páxina son:

Teorema de PITAGORAS E APLICACIÓNS (Puntos 2.8 e 2.9)

CIRCUNFERENCIA e CIRCULO (punto 5)

PERIMETRO E AREAS (punto 6)

AREAS e VOLUMENES (punto 11, pero non o 11.4 dos poliedros regulares)